Angstaanvallen: behandeling gegeneraliseerde angststoornis (GAD) gebeurt op verschillende manieren

Angstaanvallen: behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) gebeurt op verschillende manieren

Therapie is een onlosmakelijk onderdeel van behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD)

Het stellen van de diagnose van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is geen makkelijke taak, ook niet voor een dokter. Vaak zullen de symptomen met die van een andere aandoening worden verward, zodat de verkeerde diagnose wordt getrokken. In andere gevallen zal een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) niet als dusdanig worden erkend. De behandelende dokter zal dus goed moeten wikken en wegen alvorens een uitspraak te doen.

De uiteindelijke diagnose van gegeneraliseerde angststoornis (GAD) zal op basis van een aantal symptomen gebeuren, terwijl uiteraard ook een volledig medisch onderzoek tot de geplogenheden behoort. Er zal ook rekening mee moeten worden gehouden dat de symptomen van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) niet altijd in dezelfde mate van hevigheid aanwezigheid zijn. De definitieve diagnose wordt gesteld wanneer blijkt dat er tijdens een periode van zes maanden meer dagen zijn dat de patiënt wel dan niet aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) lijdt. Bovendien moeten de symptomen een invloed hebben op het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de vorm van dagen werkverzuim of wegblijven van school.

De behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) gebeurt op verschillende manieren. Wanneer er geen ziekte wordt gevonden, zal de eerste stap zijn het doorverwijzen van de patiënt naar een psycholoog of psychiater. Therapie vormt namelijk een onlosmakelijk onderdeel van behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Bij voorkeur gaat de keuze uit naar iemand die al ervaring heeft met de aandoening.

Uiteindelijk zullen ook geneesmiddelen een rol spelen bij de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Er zijn medicijnen beschikbaar die deze aandoening kunnen helpen bestrijden, ook specifiek in het geval dat ze het dagelijks functioneren belemmert. De medicale behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) gebeurt meestal op basis van benzodiazepines, ook wel bekend als tranquilizers. Het is uiteraard de bedoeling om de patiënt te kalmeren, in zoverre dat de symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis (GAD) afgezwakt worden. In aanmerking komen onder andere Xanax, Librium, Valium en Ativan. Daarnaast zal een dokter ook regelmatig antidepressiva als Paxil, Effexor, Prozac, Lexapro en Zoloft voorschrijven.

Bij de behandeling van gevallen van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) kan een belangrijke rol zijn weggelegd voor de cognitieve gedragstherapie. Deze leert patiënten om te gaan met hun angsten, waardoor het leven voor hen een stuk draagbaarder wordt.

Syndicatie