Angstaanvallen: gegeneraliseerde angststoornis (GAD) komt meer voor dan algemeen wordt aangenomen

Angstaanvallen: gegeneraliseerde angststoornis (GAD) komt meer voor dan algemeen wordt aangenomen

Uiteindelijk diagnose van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) moet door dokter worden gesteld

Over de oorzaken van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is nog weinig geweten. Mogelijk spelen neurotransmitters - de speciale chemische boodschappers die informatie van cel naar cel doorspelen - een rol in het verhaal. Het uit balans zijn van deze neurotransmitters zou mede aan de basis liggen van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) door het veroorzaken van een constant angstniveau.

Ook veranderingen in de levensomstandigheden kunnen verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Zo worden traumatische ervaringen en/of belevenissen vol stress nogal eens met de vinger nagewezen. De dood van een geliefde, een scheiding, het veranderen van school of van job kan aanleiding geven tot een gegeneraliseerde angststoornis (GAD), evenals het blootstaan aan zware stress. Bovendien zou ook het gebruik van verslavende stoffen zoals alcohol, cafeïne en nicotine het ontstaan van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) in de hand kunnen werken.

Alleszins zal duidelijk zijn dat een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) meer voorkomt dan algemeen wordt aangenomen. Ze is echter niet altijd als dusdanig te herkennen, ook al omdat er verwarring met andere aandoeningen kan ontstaan. Uiteindelijk zal de diagnose van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) door een dokter worden gesteld.

Alleen al in de Verenigde Staten zouden er meer dan 4 miljoen mensen die gedurende een bepaalde periode van het jaar aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) lijden. Meestal begint een een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) in de kindertijd of tijdens het volwassen worden, maar ook volwassenen kunnen er nog mee worden geconfronteerd. Opvallend is dat een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

Het stellen van de diagnose is bij deze aandoening niet zo makkelijk en zal dan ook door een dokter moeten gebeuren. Deze zal de situatie evolueren aan de hand van de medische voorgeschiedenis en zo de diagnose kunnen stellen dat de patiënt lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD). De aandoening is van psychische aard en kan dus niet aan de hand van laboratoriumtesten worden vastgesteld. Wel kan de dokter verschillende testen gebruiken om te zoeken naar signalen van ziekte als mogelijke oorzaak van de aandoening.

Uiteindelijk zal de diagnose gebeuren op basis van rapporten over de hevigheid en de duurtijd van de symptomen, inclusief problemen met functioneren als gevolg van de aandoening. Pas wanneer de diagnose van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) definitief is gesteld, kan met de behandeling er van worden begonnen.

Syndicatie