Wat zijn de symptomen van een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)?

Hoe herken ik een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)?

Wie lijdt aan een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) is altijd op het ergste voorbereid


Hoe herken ik een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)? Wie lijdt aan een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) is altijd op het ergste voorbereid. Het belangrijkste kenmerk van deze stoornis is dan ook een overdreven angst en bezorgdheid over de dingen van alledagen, zaken waarover eigenlijk niemand zich zorgen maakt.

De angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) brengt ook vaak een voortdurende bezorgdheid over een op komst zijnde ramp met zich mee. Wie aan deze aandoening lijdt, maakt zich zorgen over gezondheid, geld, familie, werk of school. Deze angsten of zorgen zijn echter dusdanig overdreven dat andere mensen er niet wakker van liggen. In het ergste geval kan de angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) iemands lezen zo gaan beheersen dat hij of zij niet meer normaal kan functioneren. School of werk, relaties en vriendschappen, het wordt allemaal problematisch. Iemand die wordt geconfronteerd met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) heeft geen tijd meer voor het onderhouden van sociale contacten.

Wat zijn de symptomen van een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD)?Een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) tast de manier aan waarop iemand denkt, maar kan ook fysische gevolgen hebben. Die zijn dan de volgende:
Overdreven angsten en zorgen

Een onrealistische visie op problemen

Rusteloosheid

Prikkelbaarheid

Spierspanningen

Hoofdpijn

Overvloedig zweten

Concentratieproblemen

Misselijkheid

Vaak naar het toilet moeten

Vermoeidheid

Slaapproblemen

TrillenEr kunnen aan een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) nog meer fysieke kenmerken gekoppeld zijn, die echter niet altijd hoeven op te duiken. We denken dan bijvoorbeeld aan paniekaanvallen, fobieën, depressies, misbruik van drugs of alcohol enzovoort.Wat een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) veroorzaakt, is niet helemaal duidelijk. Een aantal factoren, waaronder genetische en chemische spelen ongetwijfeld een rol. Daarnaast kan ook de manier van leven een rol spelen in het verhaal.Het genetische speelt in zoverre een rol dat sommige wetenschappers zeggen dat erfelijkheid een rol speelt in het verhaal. Dat zou betekenen dat de aanleg voor angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) via familiebanden wordt doorgegeven.Ook chemicaliën in de hersenen worden met een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) geassocieerd, meer bepaald abnormale hoeveelheden van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn de overbrengers van de boodschappen van cel naar cel. Wanneer de neurotransmitters niet meer in evenwicht zijn, kunnen booschappen de hersenen niet meer bereiken. Dit kan de manier wijzigen waarop de hersenen op bepaalde situaties reageren.Ook levensomstandigheden spelen een rol in het verhaal. Wie aan een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) lijdt, kan geconfronteerd zijn geweest met sexueel misbruik, de dood van een geliefde, het verlies van een baan, het verlaten van school enzovoort. De angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) kan ook erger worden tijdens periodes die door de stress gekenmerkt worden. Het gebruik van (of stoppen met) verslavende producten als alcohol, nicotine, cafeïne en drugs kunnen de symptomen doen verergeren.

Syndicatie