Volledige genezing van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is vaak niet mogelijk

Volledige genezing van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is vaak niet mogelijk

Voorkomen van de aandoening is onmogelijk, maar wel kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden

De wetenschap heeft in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de bestrijding van de gegeneraliseerde angststoornis (GAD), maar van een definitieve doorbraak is nog altijd geen sprake. Wel werden met de cognitieve gedragstherapie goede resultaten behaald, zeker wat het betreft het leren leven met angst. Dankzij deze therapie gaat iemand die lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) de zaken door een realistischere bril bekijken.

Ook een aantal relaxatietechnieken, zoals bijvoorbeeld de diepe ademhalingstechniek of biofeedback, kunnen bij patiënten die lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) verlichting brengen. Bovendien kunnen deze relaxatechnieken bijdragen tot spierontspanning, want de aandoening gaat vaak gepaard met spanningen in de spieren.

Bij de behandeling van patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) moet er wel opgelet worden voor de neveneffecten van geneesmiddelen als angstbestrijders (benzodiazepines). Bijverschijnselen zijn hier mogelijk, maar die zijn afhankelijk van persoon tot persoon. Het is dus niet mogelijk om een algemeen patroon op te stellen met betrekking tot deze neveneffecten. Onder andere slaperigheid, gewichtstoename en sexuele problemen zijn mogelijk.

Genezing van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is vaak niet mogelijk, maar een behandeling kan wel het leed aanzienlijk verzachten. Dankzij therapie kunnen een aantal symptomen van de aandoening worden verzacht. Voorkomen van de aandoening is eveneens onmogelijk, maar wel kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden die de scherpe kantjes van de aandoening weghalen wanneer deze is vastgesteld.

Probeer zo min mogelijk producten te consumeren die cafeïne bevatten, zoals bijvoorbeeld koffie, thee, cola en chocolade

Neem nooit over-the-counter geneesmiddelen (geneesmiddelen zonder voorschrift) zonder een dokter geraadpleegd te hebben. Zelfs plantaardige medicijnen kunnen chemische producten bevatten die de gevolgen van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) kunnen doen verergeren

In geval van stresserende of traumatische belevenissen is het wenselijk om therapeutische hulp te zoeken

Technieken voor stress management, zoals bijvoorbeeld yoga of mediatie, kunnen in geval van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) soelaas brengen.

Syndicatie