Gebruik op korte termijn Kava bij angststoornis niet schadelijk?

Gebruik op korte termijn Kava bij angststoornis niet schadelijk?

Uit een nieuw onderzoek zou blijken dat een in water oplosbaar extract van Kava bij een kortstondig gebruik niet schadelijk zou zijn. Meer zelfs: het medicijn zou hoogst effectief zijn bij de bestrijding van angstverschijnselen.
Dat neemt echter niet weg dat de bezorgdheid over het gebruik van Kava op langere termijn blijft. Daarnaast worden er nog steeds vraagtekens geplaats bij andere manieren van toediening van het medicijn.
Alleen de gepelde wortel van de Kava-plant
Kava werd eeuwenlang in de Pacific gebruikt zonder bewijs van leverproblemen, zo stellen Australische onderzoekers. De inboorlingen gebruikten echter alleen oplossingen in water op basis van de gepelde wortel van de plant.
In de studie werd daarom gebruik gemaakt van een product dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke aanleunt. Het onderzoek wees uit dat bij een groep van 37 proefpersonen de symptomen van angst na het gebruik van Kava gevoelig afnamen. De 37 gebruikten allen het medicijn slechts korte tijd.

 

Syndicatie