Hoe vaak komt een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) voor?

Hoe vaak komt een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) voor?

Een aandoening als angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) wordt niet altijd als dusdanig (h)erkend

Veel mensen hebben op min of meer regelmatige basis af te rekenen met angstgevoelens. Die angstsymptomen kunnen wijzen op een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD), maar dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. In sommige gevallen is de angstaanval, wanneer we dit woord mogen gebruiken van voorbijgaande aard. Toch is het zaak om waakzaam te blijven.

Hoe vaak komt een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) voor? Meer dan algemeen wordt aangenomen. Volgens de Amerikaanse statistieken zouden ongeveer 4 miljoen Amerikanen aan de aandoening leiden. Cijfers voor Europa zijn niet bekend, maar we nemen aan dat er geen reden is die doet veronderstellen dat de aandoening hier zeldzamer is.

Een aandoening als angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) wordt niet altijd als dusdanig (h)erkend en dat is het eigenlijke probleem. Meestal begint de aandoening in de kindertijd of de puberteit, maar in sommige gevallen gebeurt dat slechts als iemand al volwassen is. De aandoening blijft in de praktijk meer voor te komen bij vrouwen dan bij mannen, zonder dat voor dit genderverschil meteen een duidelijke reden beschikbaar is.

Syndicatie