Tips voor de behandeling van depressie en angst

Tips voor de behandeling van depressie en angst

Een behandeling voor de bestrijding van de symptomen van depressie en angst kan enige tijd vergen, geduld is dus aangewezen

Een behandeling voor de bestrijding van de symptomen van depressie en angst kan enige tijd vergen, geduld is dus aangewezen. Hier zijn vijf tips het succes van zo’n behandeling kunnen helpen verbeteren.

1. Heb geduld. Voor sommige mensen kan een behandeling van depressie en angst (te) lang duren, maar die tijd is nu eenmalig noodzakelijk. De behandeling zal namelijk met vallen en opstaan verlopen, waarbij mogelijk verschillende manieren van aanpak aangewend moeten worden. Er is een breed aanbod aan behandelingen voor depressie en angst voorhanden, maar de ene zal beter werken bij de ene en de andere beter bij de andere. Op voorhand valt moeilijk te bepalen welke behandeling het best werkt bij wie. Laat ook de moed niet dadelijk zakken wanneer een bepaalde handeling niet dadelijk succes kent.

2. Ga met kleine stapjes voorwaarts. Wie met depressie en angst worstelt, raakt maar moeilijk door de dag heen. Futloosheid en vermoeidheid beletten een normaal functioneren, zodat het ook onmogelijk is in snel tempo aan een behandeling voor depressie en angst te beginnen. Het starten met het innnemen van medicijnen combineren met een therapie kan teveel van het goede zijn. Ga daarom zeer voorzichtig te werk en wijzig stapsgewijs uw levensstijl. Voor mensen met een depressie die zich bovendien angstig voelen, kan de veelheid aan nieuwe ervaringen extra overweldigend zijn. Kleine wijzigingen in de levensstijl die succesvol verlopen, kunnen moed geven om ook grotere wijzigingen aan te pakken.

3. Neem uw medicijnen in zoals dat door de dokter is voorgeschreven. Ga dus niet op eigen houtje aan de dosering sleutelen, want dat kan slecht aflopen. Raadpleeg daarom eerst de dokter wanneer het volgens u noodzakelijk is dat de dosering aangepast wordt. Sommige mensen stoppen met geneesmiddelen omdat ze zich goed voelden, maar precies door te stoppen met het innemen van medicijnen voelden ze zich niet langer meer goed.

4. Investeer in uw therapie. Het succes van een behandeling voor depressie en angst is rechtstreeks afhankelijk van het werk dat er in wordt gestopt. De therapeut doet zijn best en van de patiënt wordt hetzelfde gevraagd. Therapeuten die werken met cognitieve gedragstherapie, geven vaak ‘huiswerk’ mee. Laat dat niet onafgewerkt liggen, maar ga meteen aan de slag. Probeer ook goed voorbereid naar de volgende sessie te komen. Wanneer beide partijen er de schouders onder zetten, zijn de kansen op succes meteen een heel stuk groter.

5. Ga altijd voor een tweede opinie. De combinatie van depressie en angst is niet zo eenvoudig en mogelijk heeft de behandelende dokter niet zo’n grote ervaring met deze aandoeningen. Het stellen van de juiste diagnose is bovendien niet altijd even makkelijk. Een dokter die iemand 15 minuten heeft gezien, zal moeilijk meteen de juiste diagnose kunnen stellen. Vergeet niet dat depressie en angst tegelijkertijd voorkomen, zodat kennis van beide vereist is. Bovendien kan dokter x de verkeerde geneesmiddelen voorgeschreven hebben, een fout die eventueel door dokter y kan rechtgezet worden.

Syndicatie