Kunnen angstaanvallen met succes worden bestreden?

Kunnen angstaanvallen met succes worden bestreden?

Succes kan in deze materie niet worden gegarandeerd, maar meestal kan goede vooruitgang worden geboekt in de strijd tegen angstaanvallen

Sommige mensen worden geplaagd door irrationele angstaanvallen die een uiteenlopende oorzaak kunnen hebben. Een angststoornis of Generalized Anxiety Disorder (GAD) kan aan de basis van de angstaanvallen liggen, maar ook hyperventilatie kan gepaard gaan met hevige angsten. Klassiek is bijvoorbeeld het geval van de hyperventilatie-patiënt die vreest dat hij of zij aan een hartaanval gaat sterven.

In dit geval is er een logische verklaring voor de vrees, als gevolg van verkeerd ademen gaat het hart bij wijze van spreken in de keel bonzen. Niet alle angstsituaties kunnen echter op een even makkelijke manier worden verklaard. Kunnen angstaanvallen met succes worden bestreden?  Het antwoord op deze vraag moet genuanceerd worden. Niet alle situaties zijn hetzelfde, bovendien zijn er ook variaties in de intensiteit van de aanvallen.

Succes kan in deze materie niet worden gegarandeerd, maar meestal kan goede vooruitgang worden geboekt in de strijd tegen angstaanvallen. Dat gebeurt via het gecombineerd gebruik van therapie en geneesmiddelen. In het laatste geval moet wel rekening geworden met mogelijke neveneffecten, zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, gewichtstoename, sexuele problemen enzovoort.

Syndicatie