Operaties voor gewichtsverlies kunnen risico’s op hart- en vaatziekten doen afnemen

Operaties voor gewichtsverlies kunnen risico’s op hart- en vaatziekten doen afnemen

Lager lichaamsgewicht is belangrijker dan kilo’s verliezen

De afgelopen jaren heeft er een forse stijging plaatsgevonden van het aantal mensen dat een operatie aan bijvoorbeeld de maag onderging, kwestie van een oplossing te vinden voor het probleem van een te groot aantal kilo’s. Meestal betrof het mensen die extreem dik waren en die al verschillende keren via een dieet tevergeefs geprobeerd hadden om de overtollige kilo’s kwijt te raken.

Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling van gewichtsverlies om de gezondheid te bevorderen, want mensen met overgewicht of obesitas lopen meer risico’s op hart- en vaatziekten. Tot dusver heeft wetenschappelijk onderzoek nog geen overtuigende bewijzen kunnen leveren dat gewichtsverlies dankzij het volgen van een dieet en meer lichaamsbeweging de risico’s op hartaandoeningen verlaagt.

In het Journal of the American Medical Association verscheen onlangs een artikel dat een nieuw licht werpt op deze materie. Het betreft de resultaten van een onderzoek dat door een team onderzoekers onder leiding van Lars Sjoström aan de universiteit van Göteborg werd uitgevoerd. Die resultaten waren ergens verrassend en ergens ook weer niet.

Operaties voor gewichtsverlies kunnen risico’s op hart- en vaatziekten doen afnemen, zo luidde één van de conclusies van het onderzoek. Het team onderzoekers kwam tot het besluit dat een chirurgische ingreep aan bijvoorbeeld de maag inderdaad positieve effecten kan hebben.

Een misschien nog belangrijkere conclusie luidt dat een lager lichaamsgewicht nog belangrijker is dan kilo’s verliezen. Het is met andere woorden belangrijker dat mannen en vrouwen continu een lager lichaamsgewicht aanhouden in plaats van op regelmatige of niet-regelmatige basis een dieet te volgen. Het jo-jo’en met kilo’s heeft dus een minder gunstig effect op de algemene gezondheid, op de eerste plaats wat hart- en vaatziekten betreft.