Sex is voor mannen én vrouwen

Sex is voor mannen én vrouwen

Veel vrouwen denken nog dat sex op de eerste plaats een mannenzaak is.

Een wijdverbreid cliché is dat van de man die als een volleerde jager op zoek gaat naar zijn prooi. Als het op sex aankomt is de prooi (in de meeste gevallen) de vrouw. Die vrouw laat zich verleiden door de man en belandt zo in bed. Maar eigenlijk was het haar bedoeling niet om met man sex te hebben. Of toch wel?

Als het op sex aankomt, doen er veel misverstanden de ronde. Eén van de meest verspreide is dat sex op de eerste plaats een mannen zaak is. Plezier in bed is hoofdzakelijk weggelegd voor mannen, terwijl de meeste vrouwen alleen maar hopen op een baby. Dat was misschien vroeger (gedeeltelijk) zo, maar de vrouwen van vandaag willen ook hun zegje hebben in bed.

O ja, we zouden de romantiek nog vergeten. Een levensgroot cliché wil dat vrouwen vooral houden van de romantiek, van alles wat samenhangt met relaties. Sex zou daar (en we drukken het nu even cru uit) maar een zijdelingse rol in spelen, alles zou om die romantiek draaien. Met de nadruk op ‘zou’, inderdaad. In de praktijk blijkt dat mannen even romantisch kunnen zijn dan vrouwen, maar dat ze er niet zo openlijk voor uitkomen.

De keerzijde van de medaille is dat mannen vooral met sex bezig zijn en vrouwen in (veel) mindere mate. Het staat buiten kijf dat sex voor sommige mannen een belangrijke zaak is, voor sommige mannen zelfs de belangrijkste zaak in de wereld. Het gaat dus niet op om de sexuele zijde van een relatie te minimaliseren.

Maar evenmin mag het belang van sex voor vrouwen geminimaliseerd worden. Ook veel vrouwen zijn sterk op sex gericht, veel sterker dan ze alleszins laten blijken. Vaak speelt bij de vrouw het imago in het achterhoofd mee. Vrouwen met een grote sexuele drift krijgen nogal eens een slechte naam opgeplakt en dat wil elke vrouw natuurlijk in de mate van het mogelijke vermijden.

Uiteindelijk blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de beste sexuele relaties die zijn tussen man en vrouw die er openlijk voor uitkomen dat ze dol zijn op sex. Met deze wetenschap in het achterhoofd dat sex zowel voor mannen als voor vrouwen een spannende én aantrekkelijke bezigheid kan zijn. Uit een recente studie blijkt zelfs dat mannen én vrouwen die een one-night stand hebben, dat toch doen in de hoop een langdurige relatie te kunnen opbouwen. Het is in die langdurige relatie dat het sexleven zich volledig kan ontplooien.