Sex en ouderen: ouderen zijn geen asexuele wezens

Sex en ouderen: ouderen zijn geen asexuele wezens

De nieuwe generatie senioren is gezonder, mondiger en actiever

De vergrijzing van onze samenleving is geen nieuw fenomeen: de gezondheidszorg wordt steeds beter, de gemiddelde gezondheidstoestand van veel mensen gaat erop vooruit, de gemiddelde leeftijd neemt toe.

Anders gesteld : Mensen blijven langer leven en blijven langer gezond. De groep van ouderen in onze maatschappij wordt dus steeds groter. Het gaat stilaan om de grootste alsmede zeer zichtbare groep mensen met wiens rechten rekening moet worden gehouden.

Hier wringt echter het schoentje in verband met de intimiteit en seksualiteit van ouderen. Familieleden, kennissen, maar soms ook de welzijnswerker koesteren geen positief maatschappelijk beeld van dit gegeven. Zelfs de ouderen zelf worden rechtstreeks beïnvloed: de houding van de samenleving werkt "afremmend" op hun recht op intimiteit en seksualiteit.

Vandaag de dag worden ouderen in onze cultuur nog te vaak aanschouwd of voorgesteld als aseksuele wezens. Nog te vaak overheersen negatieve stereotypen omtrent de seksualiteit van ouderen. Door opmerkingen als "een oude bok lust nog wel een groen blaadje" of "zijt gij daar niet te oud voor" kun je soms de indruk krijgen dat seksualiteit op latere leeftijd niet bestaat of ongewoon is. Toch bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat seksuele gevoelens ophouden te bestaan naarmate je ouder wordt. De behoefte aan intimiteit en seksualiteit blijft, ongeacht de leeftijd. Het is de beeldvorming die lijkt voor te schrijven dat seksualiteit niet meer past na een bepaalde leeftijd.

Maar de nieuwe generatie senioren is gezonder, mondiger en actiever. De generatie die de seksuele revolutie in 1968 heeft ontketend, zal zich niet laten betuttelen als het gaat over hun intieme en seksuele leven. Doordat de ouderen langer blijven leven, is ook de kans groter dat zij op latere leeftijd (bijvoorbeeld na het overlijden van een partner of na een scheiding) een nieuwe relatie aanknopen. Familieleden kunnen het soms lastig vinden dit te accepteren.

Ouderen die tijdelijk of voor langere tijd zorgbehoevend zijn, stuiten op nog meer weerstand of onbegrip. Wordt men getroffen door een ernstige ziekte dan is men in het beginstadium vooral gefocust op het beter worden of op het accepteren van de ernst van de ziekte. Toch komen bij de meeste mensen vroeg of laat weer seksuele verlangens naar boven, voor zover die al verdwenen waren. Binnen de zorg verdient dit nog meer erkenning. Seksualiteit wordt door sommige zorgverleners, familieleden en mensen van buitenaf genegeerd of als ongepast ervaren.

Daarom vond te Hasselt een voor België unieke themadag "Intimiteit en seksualiteit van ouderen" plaats. Met deze themadag willen de initiatiefnemers de seksualiteit van ouderen op de kaart zetten. Door ouderen en (toekomstige) zorgverleners samen te brengen kan een dialoog rond dit thema gestimuleerd, het taboe op seksualiteit op leeftijd verminderd en het welzijn van ouderen verhoogd worden: meer levenskwaliteit voor meer mensen.

Deze veelzijdige themadag bood inzichten inzake aspecten die samenhangen met intimiteit en seksualiteit bij ouderen, zoals communicatie, relatie, lichaamsveranderingen, zorg, representatie van ouderen in media, etc. Een gevarieerd programma wordt aangeboden met lezingen, workshops, documentaires, boekpresentaties, infomarkt,... voor een publiek van ouderen en (toekomstige) zorgverleners.

Syndicatie