Sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s weer in opmars

Sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s weer in opmars

Mogelijke reden van stijging aantal gevallen van sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s is de toegenomen populariteit van erectiestimulerende middelen bij oudere mannen

Het zag er een tijdje naar uit dat sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s over het hoogtepunt heen waren, dit dankzij het effect van grootschalige waarschuwingscampagnes. Zowel syfilis, druiper als chlamydia leken over het hoogtepunt heen te zijn, maar schijn bedriegt in dit geval. Blijkt dat deze ziekten taaier zijn dan iedereen had verwacht.

Rachel von Simson, onderzoekster bij King’s College London, die een artikel over het onderwerp publiceerde in het tijdschrift Student BMJ, vestigde de aandacht op een lang verwaarloosd aspect van die sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s. Meestal worden die namelijk hoofdzakelijk bij de jeugd vastgesteld, wat tot gevolg heeft dat sensibiliseringscampagnes zich vooral op deze doelgroep richten.

Daarbij wordt over het hoofd gezien dat ook ouderen in toenemende mate kwetsbaar zijn voor sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s, een trend die in het afgelopen decennium nog in een stroomversnelling is beland. Dat is op zich een merkwaardig gegeven, want algemeen zou men verwachten dat mannen en vrouwen van middelbare leeftijd en ouder oud en wijs genoeg zijn om voorzichtigheid in acht te nemen.

Sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s zijn echter weer in opmars en dan op de eerste plaats bij deze leeftijdscategorie, wat doet vermoeden dat de vertrouwdheid van rijpere mannen en vrouwen met deze ziektebeelden kleiner is dan tot dusver werd aangenomen. Er valt hier dus nog een boel werk te verrichten.

Een mogelijke reden van de stijging van het aantal gevallen van sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s is onder andere de toegenomen populariteit van erectiestimulerende middelen bij oudere mannen. Veel babyboomers, die destijds het voortouw hebben genomen bij de sexuele revolutie, zijn ook op oudere leeftijd actief gebleven. Deze factoren vormen alleszins een gedeeltelijke verklaring voor de toename van het aantal SOA’s bij ouderen.