Wat zijn de symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom?

Wat zijn de symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom?

Bewegen met de benen zal symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom slechts tijdelijk doen verdwijnen

Hoe voelt het aan om het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom te hebben? Een algemeen gevoel is dat de persoon in kwestie met de benen ‘moet' bewegen, of hij of zij daar al dan niet zin in heeft. Die drang om te bewegen wordt veroorzaakt door een prikkelend gevoel in de benen. Volgens patiënten die lijden aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom voelt het aan of er met spelden in de benen wordt gestoken. Andere patiënten spreken eerder van een ‘jeukend' gevoel, niet van echte pijn. Volgens kenners vallen de symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom voor buitenstaanders moeilijk te beschrijven.

Het inderdaad bewegen van de benen zal inderdaad tot een beter gevoel leiden, alleszins toch op korte termijn. Een bijzonder vervelend neveneffect van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom is dat de prikkels in de benen vaak opduiken wanneer de persoon in kwestie 's nachts al in slaap is gevallen. Het gevolg is dat hij of zij zal ontwaken en nog maar moeilijk opnieuw in slaap gaat vallen.

De benen kunnen tijdens de slaap ook vanzelf gaan bewegen of trekken. Deze bewegingen worden ook wel periodische lichaamsbewegingen genoemd, een aandoening die ook wel los van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom wordt gezien. Het verband tussen beide verschijnselen is in ieder geval niet helemaal duidelijk. De periodische lichaamsbewegingen komen niettemin vaak voor bij mensen die lijden aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom.

Uit bovenstaande zal al duidelijk zijn dat het moeilijk is om de diagnose Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom te stellen. Vaak vragen dokters bij klachten niet naar slaapproblemen of naar symptomen die in de richting van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom kunnen wijzen. Vergeet daarom niet aan de dokter melding te maken van slaapproblemen of van symptomen die (kunnen) wijzen op het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom.

Uw dokter zal vervolgens proberen de diagnose te stellen, waarbij de patiënt eventueel te horen zal krijgen of hij of zij al dan niet aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom lijdt. Soms kunnen de symptomen echter veroorzaakt worden door een andere aandoening dan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom. Bloedtesten kunnen vaak aangeven dat een andere aandoening verantwoordelijk is voor symptomen. Belangrijk is in ieder geval om vast te stellen dat het niet om zenuwenbeschadiging gaat. Een test kan uitmaken hoe vaak iemand tijdens zijn slaap last heeft van zenuwtrekjes, bewegingen, pijn in de benen enzovoort.

Syndicatie