Hoe kan ik de sexuele drift bij mijn man stimuleren?

Hoe kan ik de sexuele drift bij mijn man stimuleren?

Er bestaan geen wondermiddelen om de sexuele lusten te bevorderen, maar een combinatie van factoren kan helpen

Tegenwoordig is vaak moeilijker om op latere leeftijd zwanger te raken. Het probleem ligt voor de hand: in de eerste huwelijksjaren is sex geen probleem, de hartstochten laaien hoog op. De beslissing om kinderen te krijgen, wordt echter uitgesteld. Beide partners werken namelijk aan de uitbouw van hun carrière. Pas wanneer die enigszins vaste vorm heeft gekregen, worden kinderen opnieuw een gespreksonderwerp.

In die fase van hun leven bevinden beide partners zich vaak al in hun 30-er jaren. Dat is uiteraard niet te oud om nog kinderen te krijgen, maar anderzijds worden beiden vaak opgeslorpt door hun carrière. Wie lange werkdagen heeft, komt ’s avonds vermoeid thuis. Van sex voor het slapengaan komt vaak niets meer in huis en ’s morgens moeten zowel man als vrouw vroeg uit bed. De weekends dan maar? Die zijn ook behoorlijk goed gevuld, met boodschappen, familiebezoeken, feestjes waar niet onder uit te raken valt enzovoort. Uiteindelijk wordt er nog maar af en toe tijd vrijgemaakt voor sex. Uiteraard wordt het zo moeilijk of zelfs onmogelijk om nog zwanger te raken.

Dus komt het er op aan om van de schaarse vrije momenten gebruik te maken om werk te maken van de zo gewenste zwangerschap. Probleem is dat op die momenten ook de driften nog eens hoog moeten oplaaien, wat geen vanzelfsprekende zaak is. Voor Viagra is het nog wat vroeg, dus wordt beroep gedaan op andere manieren om de sexuele driften te verhogen. Om alle misverstanden te vermijden: er bestaan geen wondermiddelen om dat te doen. Wel zjin er een aantal kleine truucjes die kunnen helpen om het beoogde doel te bereiken.

Het doorbreken van de normale patronen kan al een stukje helpen. In sommige huwelijken wordt sex letterlijk gepland: op die dag en dat uur duiken we in bed. Zo’n sex op commando is echter alles bevorderlijk voor de kwaliteit. Kleine dingen kunnen echter het verschil maken, zoals bijvoorbeeld ophitsend praatjes of het elkaar toesturen van mails met erotisch geladen boodschappen. Zo onstaat er geleidelijk aan een erotisch geladen spanningsveld, dat zich uiteindelijk op de gekende manier zal ontladen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de gekende trucs: het dragen van sexy lingerie, het gezamenlijk kijken naar een sexy video enzovoort. Wie al één of meerdere kinderen heeft, kan zorgen voor een babysit of ze laten logeren bij vriendjes. Op die manier krijgen de partners de handen vrij om rustig aan sex te doen.

Uiteraard is het belangrijk om met elkaar te praten. Beide partners moeten eerlijk vertellen dat ze minder zin hebben in sex en eventueel een reden aangeven waarom dat het geval zou kunnen zijn. Door met elkaar te praten, kan er makkelijk een oplossing voor de problemen gevonden worden. Die oplossing kan er bijvoorbeeld ook in bestaan om sex eens op een andere manier te proberen, inbegrepen het gebruik van lingerie en andere hulpmiddelen. Blijf in ieder geval niet bij de pakken zitten: door niets te doen, zal je nooit zwanger raken.

Syndicatie