Hebben alternatieve behandelingen voor rugpijn of hernia zin?

Hebben alternatieve behandelingen voor rugpijn of hernia zin?

Traditionele geneeskunde staat sceptisch tegenover acupunctuur en andere alternatieve behandelingsmethoden

Het fenomeen is bekend: sommige mensen worden door rugpijn gekweld en dan nog geen gewone vorm van rugpijn. De pijn kan zo hels zijn dat er wordt uitgekeken naar alternatieve behandelingsvormen, zeker wanneer de traditionele geneeskunde geen oplossing meer kan aanreiken. Er bestaat momenteel buiten de klassieke geneeskunde een brede waaier van opties die kunnen aangewend worden. 

Hebben alternatieve behandelingen voor rugpijn zin?, is de vraag die ons vaak wordt gesteld. Helaas kunnen we geen sluitend antwoord op deze vraag geven. Volgens sommige patiënten hebben ze inderdaad de positieve effecten van een behandeling mogen ondervinden. Andere patiënten zijn echter onverrichterzake teruggekeerd naar de klassieke geneeskunde.

De traditionele geneeskunde staat dan ook sceptisch tegenover acupunctuur en andere alternatieve behandelingsmethoden. Dat heeft uiteraard ook deels te maken met het beschermen van het eigen metier, maar anderzijds met het uitblijven van overtuigende bewijzen dat alternatieve behandelingsmethoden inderdaad meer zijn dan alleen maar kwakzalverij.

Syndicatie