Mannelijk zweet kan de vrouw sexueel opwinden

Mannelijk zweet kan de vrouw sexueel opwinden

Zweet hoeft niet noodzakelijk de zin in sex doen afnemen

Mannelijk zweet kan de vrouw sexueel opwinden, want de zweetklieren laten een vorm van testosterone vrij die androstadienone wordt genoemd. Onderzoekers van de University of California in Berkeley kwamen tot de conclusie dat wanneer vrouwen deze stof roken hun gehalte aan cortisol, een hormoon dat gelinkt is aan sexuele opwinding, plots zagen stijgen.

Zweet hoeft dus niet noodzakelijk de zin in sex doen afnemen, zoals vaak wordt aangenomen. De onderzoekers kwamen in tegenstelling tot algemeen verwacht tot de vaststelling dat het gehalte aan cortisol in reactie op mannelijk zweet met 40% steeg, waardoor de sexuele opwinding verdubbelde. Het beste advies dat we mannen daarom kunnen geven, is om niet te kwistig met parfums en dergelijke om te springen.

Over ons sexleven bestaan nog heel wat misverstanden. Heel wat koppels beperken zich tot seks op de klassieke manier, zonder verder al te veel verdere kennis van zaken. Toegegeven, ook de wetenschap is er nog niet helemaal uit. Onze geslachtsorganen geven hun geheimen slechts mondjesmaat prijs. Toch wordt wereldwijd aan heel wat universiteiten op grote schaal onderzocht hoe sex in de praktijk eigenlijk werkt. Daarnaast is het duidelijk dat we in de afgelopen jaren toch een grote stap voorwaarts hebben gezet.

Een voorbeeld zal veel verduidelijken. Onderzoekers van de Rutgers University kwamen op basis van hersenscans van vrouwen die masturbeerden tot de vaststelling dat het aanraken van de tepels van vrouwenborsten reacties in dezelfde buurt van de hersenen veroorzaakten als het stimuleren van de clitoris. Sommige vrouwen komen zelfs tot een orgasme alleen maar door het aanraken van de tepels. Er zullen weinig mannen (en zelfs vrouwen) dit weten. Bovendien zijn er nog een aantal factoren waar u beter rekening mee houdt. In deze serie proberen we deze factoren nader toe te lichten.

Syndicatie