Kinderen die in een dagverblijf vertoeven, maken niet minder kans op astma

Kinderen die in een dagverblijf vertoeven, maken niet minder kans op astma

Theorie over vroege blootstelling aan infecties en kiemen als anti-astma therapie staat op losse schroeven

Kinderen of kleutels die tijdens de werkuren van de ouders in een dagverblijf vertoeven, maken niet minder kans op astma. Dit blijkt uit een onderzoek dat recent werd uitgevoerd. Daarmee wordt brandhout gemaakt van de theordie die wil dat een  vroege blootstelling aan infecties geldt als een anti-astma therapie. De kansen dat een kind dat op jonge leeftijd regelmatig en langdurig tussen andere kinderen vertoefde, maakt evenveel kans op astma als andere kinderen.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Nederland kwamen tot de bevinding dat van de zogenaamde ‘hygiëne hypothese’, die wil dat een vroege blootstelling aan infecties en kiemen kinderen op latere leeftijd beschermt tegen astma en mogelijk ook andere kwalen, niet veel overschiet. Er werd namelijk geen enkel bewijs gevonden dat dagverblijfkinderen een grotere weerstand tegen infecties en kiemen zouden opgebouwd hebben als kinderen die niet in een dagverblijf verbleven.

De researchers van de Erasmus Universiteit hadden het onderzoek breed opgevat, want er namen niet minder dan 4.000 kinderen aan deel, variërend van nul tot acht jaar. Kinderen die verbleven in dagverblijven hadden in hun eerste levensjaren meer last van virale ziekten, met onder andere ademhalingsmoeilijkheden. Dat beeld veranderde echter in de leeftijdsperiode tussen 4 en 8 jaar. De problemen met hijgen en andere ademhalingsmoeilijkheden werden dan een stuk minder.

Hoe dan ook, de bescherming die kinderen tijdens het eerste levensjaar in de dagverblijven opdeden, verdween als ze de leeftijd bereikten waarop ze vatbaar werden voor astma. De resultaten van het onderzoek verschenen in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. De groep onderzoekers stond onder leiding van Daan Caudri. Caudri was formeel in zijn conclusie: als de protectie opgedaan tijdens het verblijf in dagverblijven daadwerkelijk effectief was, zou ze ook tijdens het latere leeftijd blijven gelden. Dat blijkt dus duidelijk niet het geval te zijn.

Voorstanders van de ‘hygiëne hypothese’ hadden steeds gesteld dat de spectaculaire opmars van astma en andere ziekten te wijten was aan te geringe blootstelling aan kiemen in de vroege levensjaren. Dit blijkt dus alleszins in het geval van astma geen enkele rol te spelen. Astma is momenteel de meest voorkomende ziekte bij kinderen die volgens de American Lung Association alleen al in de Verenigde Staten 7 miljoen kinderen treft. De Nederlanders hebben met de resultaten van hun studie niet iedereen kunnen overtuigen. Sommige medici zijn van mening dat het onderzoek nog moet worden uitgebreid alvorens definitieve conclusies getrokken kunnen worden. Er wordt dan ook aangedrongen om het onderzoek nog verder uit te breiden, zowel in tijd als in ruimte. De vraag is echter of de conclusies waartoe de Nederlanders zijn gekomen nog aangepast zullen moeten worden.

Syndicatie