Tal van factoren kunnen astma bij kinderen veroorzaken

Het aantal kinderen dat aan astma lijdt, blijft maar stijgen

 

Astma is momenteel de belangrijkste chronische ziekte bij kinderen, zo blijkt uit recent onderzoek. Naar verluidt zou minimum 10% van alle kinderen aan astma lijden en dit percentage kan oplopen tot 15%. Het percentage stijgt bovendien nog steeds, zonder dat de echte reden voor deze toename bekend is. Sommige wetenschappers vermoeden een invloed van milieufactoren, maar bewijzen voor deze stelling ontbreken vooralsnog.

De oorzaken waarom kinderen steeds gevoeliger worden voor astma ontbreken dus (nog steeds), hoewel er heel wat onderzoek rond gebeurt. Astma kan op elke leeftijd beginnen, maar een cruciale leeftijd blijkt 5 jaar te zijn. Veel astma-gevallen beginnen rond die leeftijd. Het is vooralsnog een volslagen raadsel waarom sommige kinderen gevoelig zijn voor astma en anderen niet of toch in veel mindere mate.

Wanneer de stijging zich aan het huidige tempo voortzet, is het nog maar een kwestie van jaren alvorens ongeveer een kwart van de kinderen aan astma zal lijden. De wetenschap doet zijn best om te achterhalen waarom het aantal astma-gevallen een stijgende trend vertoont, maar heeft voorlopig nog niet veel meer kunnen doen dan een aantal werkhypothesen naar voren schuiven. Geen van die veronderstellingen voldoet echter volledig.

Sommige onderzoekers suggereren dat kinderen meer en meer blootgesteld worden aan allergenen, zoals fijnstof, vervuilde lucht en secondaire gevolgen van het roken. Vooral die laatste veronderstelling voldoet allesbehalve, want vroeger werd er veel meer gerookt en ook meer op openbare plaatsen. Feit is wel dat vermelde factoren astma in de hand kunnen werken.

Een relatief nieuwe theorie wil dat kinderen nog onvoldoende worden blootgesteld aan kinderziekten om hun afweersysteem op een adequate manier te kunnen opbouwen. Dankzij vaccinaties zijn typische kinderziekten als mazelen, rodehond en bof inderdaad naar de achtergrond verdrongen. De lichamen van de kinderen zouden zodoende minder antilichamen vormen om astma te kunnen weerstaan.

Ook het afnemen van borstvoeding wordt als een mogelijke oorzaak voor de stijging van het aantal astma-gevallen naar voren geschoven. Vroeger kreeg de baby veel meer antistoffen van de moeder binnen, nu is dat in veel mindere mate het geval. Daardoor zouden de gevallen van astma zijn toegenomen.

Een aantal factoren maken dat een kind gevoeliger wordt voor astma. We zetten een aantal van die factoren even op een rijtje:

De aanwezigheid van allergieën
Een familiegeschiedenis van astma en/of allergieën
Regelmatige ademhalingsproblemen
Een laag geboortegewicht
Blootstelling aan tabaksrook voor en/of na de geboorte
Mannelijk geslacht heeft meer kans op astma
Zwarten hebben kans op astma
Opgroeien in een laag sociaal milieu vergroot de kansen op astma

Syndicatie