Wat is het verband tussen GERD (maagzuur) en astma-aanvallen?

Beide aandoeningen kunnen elkaar versterken

Wie regelmatig heeft te maken met maagzuur, een opstuwen door de maag van zuur door de slokdarm naar de larynx, kan een reflex veroorzaken die wordt geassocieerd met astma-aanvallen of bronchiale spasmen. Het opstuwen van het zuur is erger wanneer iemand horizontaal ligt en wanneer die man of vrouw bepaalde medicijnen voor de behandeling van astma neemt.

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen een aandoening die de gastro-esofagale reflux of GERD (maagzuur) wordt genoemd en astma-aanvallen. Meer zelfs, beide aandoeningen zouden elkaar kunnen versterken. Wie last heeft van maagzuur zal vaak ook astma-lijder zijn en omgekeerd. Het valt echter moeilijk te bepalen of er eerst astma was dan wel GERD. De wetenschap heeft op deze vraag nog geen afdoend antwoord geformuleerd.

Mogelijk is er een band met de medicijnen die voor een astma-behandeling worden genomen. Deze geneesmiddelen zouden de klep tussen de maag en de slokdarm minder alert doen functioneren, met alle gevolgen van dien. In sommige gevallen zal het maagzuur het onderste deel van de slokdarm irriteren en zodoende de vaguszenuw (nervus vagus) irriteren. Deze zenuw zal signalen naar de bronchiale buisjes sturen, die irritatie kunnen veroorzaken.

Wanneer die maagzuren zich helemaal een weg omhoog door het spijsverteringsstelsel banen, over de slokdarm naar de achterkant van de keel en zo richting mond, kan dit een zware reactie tot gevolg hebben. Die reactie kan leiden tot irritatie van het ademhalingsstelsel, met in een extreem geval astma-aanvallen tot gevolg. Op die manier is er dus wel degelijk sprake van een correlatie tussen maagzuur of GERD en astma-aanvallen. Die astma-aanvallen doen zich bij voorkeur 's nachts voor. Aandacht besteden aan GERD en aan de astma-aanvallen met aangepaste geneesmiddelen kan de nachtelijke astma doen stoppen.

Het is echter belangrijk om beide aandoeningen tegelijkertijd aan te pakken. De astma-aanvallen kunnen namelijk het maagzuur-probleem doen toenemen, terwijl het omgekeerde eveneens geldt. Alleen een gecombineerde aanpak kan leiden tot een oplossing voor beide problemen. Pas wanneer de vicieuze cirkel van wederzijds versterkende effecten wordt doorbroken, kan de patiënt zich beter gaan voelen. De astma-aanvallen zullen uitblijven en ook het probleem van het maagzuur (GERD) zal verdwijnen.

Syndicatie