Allergie: ongeveer 70% van de personen met astma lijdt ook aan allergieën

Allergie: ongeveer 70% van de personen met astma lijdt ook aan allergieën

Verschillende genen kunnen worden gelinkt aan astma

In de Verenigde Staten toonde een team van onderzoekers aan dat astma kan worden gelinkt aan het voorkomen van het DENND1B gen. Eerder werd de aandoening al aan een ander gen worden gelinkt. Waarschijnlijk kunnen echter verschillende genen worden gelinkt aan astma, zodat er op dat vlak nog heel wat opzoekingswerk te gebeuren staat.

Hakon Hakonarson, directeur van het Center for Applied Genomics aan het Children's Hospital in Philadelphia, stond aan het hoofd van het team dat er in slaagde om het DENND1B gen te vinden. Het werd op chromosoom 1 geïsoleerd, nadat eerder al een ander aan astma gelinkt gen op chromosoom 17 werd gevonden. Het ziet er niet naar uit dat dit het einde van het verhaal is, want er wordt nu naarstig gezocht naar andere genen die met astma in verband gebracht kunnen worden.

Hakon Hakonarson spreekt ook van een doorbraak wat betreft het onderzoek naar allergieën. Blijkt namelijk dat ongeveer 70% van de personen met astma ook lijdt aan allergieën. Hij linkt het DENND1B gen aan lichaamscellen die het antwoord van het immuunsysteem op een ontsteken organiseren. Wanneer lichaamsvreemde deeltjes de luchtwegen binnendringen, schiet dit gen in actie. Het zal het immuunsysteem het bevel geven om de indringer aan te vallen.

Volgens de World Health Organization kan het DENND1B gen een belangrijke rol spelen in de manier waarop het lichaam reageert op allergens. Hakon Hakonarson bevestigde deze stelling en zal toekomstig onderzoek ook focussen op allergiën. Er bestaan volgens Hakon Hakonarson overigens ook sterke vermoedens dat het DENND1B gen in andere onstekeningsvormen een rol speelt. Verder wetenschappelijk onderzoek zal dit vermoeden moeten bevestigen. Het gen kan nog veel krachtiger zijn dan in eerste instantie werd aangenomen.

Volgens de American Lung Association wordt astma veroorzaakt door een combinatie van genetische en van lichaamsomstandigheden. Kinderen die een ouder hebben die astma heeft, lopen driemaal meer kans om zelf astma te krijgen dan wanneer bij de ouders geen sprake is van astma. Het inademen van schadelijke substanties zoals fijnstof en sigarettensmaak zou een belangrijke factor kunnen zijn in het veroorzaken van astma.