Hoe kan gastroesophageal reflux disease (GERD) of maagzuur astma veroorzaken?

Hoe kan gastroesophageal reflux disease (GERD) of maagzuur astma veroorzaken?

Dokters leggen vaak een band tussen GERD en astma

Dokters leggen vaak een band tussen GERD en astma. Dat gebeurt meer bepaald wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De oorzaak van astma wordt onder andere bij gastroesophageal reflux disease (GERD) wanneer de astma al in de vroege jeugd opduikt. Hetzelfde geldt wanneer de astmasymptomen erger worden na een maaltijd, na het doen van lichaamsbeweging, tijdens de nacht of wanneer de patiënt in verticale toestand ligt. Een andere mogelijkheid is wanneer de astmalijder niet meer reageert op een standaardbehandeling.

Hoe kan gastroesophageal reflux disease (GERD) of maagzuur astma veroorzaken? De juiste band tussen beiden is nog niet bekend, maar er zijn een paar mogelijkheden waarom maagzuur en astma samen kunnen voorkomen. Zo bestaat de kans dat het zuur uit de maag schade toebrengt aan de keel, de luchtwegen of de longen. Daardoor wordt ademhalen moeilijker en ontstaat er vaak een chronische hoest.

Een ander mogelijk scenario is dat wanneer er zuur in de slokdarm komt er een zenuwreflex ontstaat die de luchtwegen versmalt om te voorkomen dat er ook zuur in het ademhalingsstelsel zou binnendringen. Het gevolg is een tekort aan adem en symptomen die op astma wijzen. Veel geneesmiddelen om astma te bestrijden zijn er verantwoordelijk voor dat de kansen toenemen dat zuur uit de maag in de slokdarm raakt.

Tenslotte is er nog een andere mogelijkheid, zij het dat die minder waarschijnlijk lijkt. Uit één studie blijkt namelijk dat er astmalijders zijn die met geneesmiddelen worden behandeld die bronchodilatoren worden genoemd en die gastroesophageal reflux disease of GERD in de hand zouden kunnen werken. De link is echter maar van één studie afkomstig, wat toch een wat smalle basis is om verregaande conclusies te trekken. Meer onderzoek hieromtrent is in ieder geval nodig. Zo is er bijvoorbeeld nog maar heel weinig geweten over de link tussen GERD en de geneesmiddelen die astmapatiënten worden voorgeschreven.

Wat moesten astmalijders doen die ook aan gastroesophageal reflux disease of GERD lijden? In ieder geval is het belangrijk dat de voorgeschreven medicijnen gewoon verder genomen, het heeft geen enkele zin om de behandeling stop te zetten. Wel is het aangewezen om de katalysatoren die een astma-aanval veroorzaken zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Syndicatie