Menopauze kan problemen van vrouwen met astma verergeren

De menopauze veroorzaakt pieken en dalen in het oestrogeengehalte bij vrouwen, wat niet zonder gevolgen blijft voor vrouwen die aan astma lijden

De meeste vrouwen die leven met astma ondergaan de invloed van de seizoenen, hun ademhalingssysteem zal te lijden hebben onder de aanwezigheid van pollen in de lucht. De menopauze kan de problemen van vrouwen met astma echter eveneens doen verergeren, zo blijkt uit studies. De menopauze veroorzaakt pieken en dalen in het oestrogeengehalte bij vrouwen, wat niet zonder gevolgen blijft voor vrouwen die aan astma lijden.

Bij vrouwen met astma kunnen veranderingen in de hormonenniveaus van invloed zijn op de luchtwegen. Zwangerschap kan zo'n veranderingen veroorzaken, maar de menopauze kan dat ook. We mogen trouwens de menstruatiecyclus niet vergeten, die eveneens een ingrijpende invloed heeft op het hormonenniveau. Het zwakste punt is waarschijnlijk het begin van de menstruatieperiode, wanneer het oestrogeengehalte zich op een cyclisch dieptepunt begint. De meeste opnames van vrouwen met astma doen zich voor in de eerste fase van de menstruatiecyclus, op het moment dat het oestrogeengehalte tot vrijwel nul terugvalt.

Over de gevolgen van zwangerschap op vrouwen met astma zijn de meningen verdeeld. Bij 1/3de van de vrouwen met astma zouden de verschijnselen erger worden, bij 1/3de zouden ze verbeteren en bij nog eens 1/3de zouden ze gelijkblijven. Veel valt daarover dus niet te zeggen. Het goede nieuws is dat vrouwen met astma zich beter zulllen voelen naarmate de zwangerschap vordert. Wanneer de astma onder controle wordt gehouden hoeven er niet noodzakelijk complicaties zijn voor het ongeboren kind.

Bij vrouwen met astma is voor de menopauze een aparte rol weggelegd. De menopauze veroorzaakt pieken en dalen in het oestrogeengehalte van vrouwen, in veel gevallen meer dalen dan pieken. Door de oestrogeenniveaus stabieler te houden kunnen forse dalingen die ontstekingen veroorzaken vermeden worden, zodat de astma-symptomen beter onder controle kunnen worden gehouden. Zo kan de ademhaling stabiel gehouden worden.

Voor vrouwen met astma die de menopauze hebben bereikt, kunnen een aantal tips nuttig zijn. Vrouwen met een regelmatige menstruatiecyclus vermijden in deze periode best de gekende allergiefactoren, vrouwen met een onregelmatige menstruatiecyclus houden best de symptomen goed in de gaten en meten de capaciteit om lucht uit de longen te pompen. In beide gevallen worden de voorgeschreven geneesmiddelen gewoon doorgenomen. Het is in ieder geval belangrijk dat de ademhaling goed in de gaten wordt gehouden.

Het is niet zo bekend dat vrouwen tijdens de menopauze voor het eerst astma kunnen ontwikkelen, dit vanwege de wijzigingen in de hormonenspiegel. Daarom moeten alle vrouwen die de menopauze benaderen hun ademhaling zorgvuldig bewaken. Het is alleszins verstandig om bij de eerste symptomen die in de richting van astma wijzen een dokter te raadplegen. Twee dingen mag u nooit over het hoofd zien: 1) astma komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en 2) de symptomen van astma kunnen volledig onder controle worden gehouden. 

Syndicatie