Hoe wordt nachtelijk astma behandeld?

Het monitoren van de longfunctie kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het voorkomen van astma-aanvallen

Niets is vervelender dan 's nachts met astma-aanvallen te worden geconfronteerd. Vaak zijn deze nachtelijke astma-aanvallen zelfs veel erger dan aanvallen die overdag plaatsvinden. Hoe wordt nachtelijk astma behandeld?, is dan ook een veelgehoorde vraag. Het monitoren van de longfunctie kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het voorkomen van astma-aanvallen

Uiteindelijk bestaan er geen definitieve oplossing voor nachtelijke astma-aanvallen, maar kunnen er wel een aantal deeloplossingen aangereikt worden. De beste behandeling gebeurt op basis van gewone astma-bestrijders, zoals bijvoorbeeld het inhaleren van steroïden. Deze geneesmiddelen zijn zeer effectief bij het afremmen van onstekingen en bij het voorkomen van nachtelijke astma-aanvallen. Het probleem is uiteraard dat moeilijk te voorspellen valt wanneer de astma-aanvallen gaan komen. Dat kan bij het begin van de nacht zijn, maar ook in midden of tegen de morgen.

Het onzekere tijdstip met betrekking tot het opduiken van astma-aanvallen brengt mee dat de behandeling voldoende moet zijn om de uren slaap te dekken. Een bronchodilator met lange werking kan zodoende een aanzet tot een oplossing geven.
Bronchodilatoren zijn medicijnen die ontwikkeld zijn voor de behandeling van ademhalingsmoeilijkheden, onder andere voor bronchiaal. Deze medicijnen helpen de ademhalingscapaciteit te verbeteren, ook bij patiënten die lijden aan astma-aanvallen. Bronchodilatoren kunnen kort-handelend of lang-handelend zijn. Kort-handelende medicijnen zijn voor gebruik op korte termijn, Lang-handelende bronchodilatoren zijn behulpzaam bij het onder controle houden of verhinderen van astma-aanvallen.

Bronchodilatoren kunnen niet alleen astma-aanvallen helpen voorkomen maar in de vorm van een inhaler zijn ze ook efficiënt in het voorkomen van bronchospasmen en astma-symptomen. Wie last heeft van nachtelijke astma, kan ook opteren voor een lang-handelende inhaler met corticosteroiden. Wie lijdt aan de combinatie van astma-aanvallen met GERD, moet ook iets aan doen aan zijn maagzuurprobleem.

Door het gebruik van een gespecialiseerde meter is het mogelijk om de longfunctie te monitoren, waarbij de werking zowel gedurende de dag als de nacht kan worden vastgesteld. Naargelang de ernst van de astma-aanvallen kan de dokter geneesmidelen voorschrijven om de slaap te verbeteren. 

Syndicatie