Hoe wordt de diagnose van astma bij kinderen gesteld?

Vaak is het zeer moeilijk om de astma-symptomen bij kinderen te herkennen

 

Het stellen van de diagnose ‘astma' bij kinderen is niet zo gemakkelijk. Dat heeft onder andere ook te maken dat de astma-symptomen niet altijd even makkelijk herkenbaar zijn. Vaak kan de diagnose worden gesteld om de medische voorgeschiedenis van het kind, gecombineerd met een roundup van de astma-symptomen en een aantal fysische testen.

Belangrijk bij het analyseren van de astma-symptomen is de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor ademhalingsproblemen, maar ook andere problemen als allergieën, eczema, longproblemen enzovoort moeten in rekening worden gebracht. Even belangrijk is om de astma-symptomen bij de patiënt in beeld te brengen. Die astma-symptomen behandelen onder andere hoezen, niezen, ademhalingsproblemen, pijn in de borst enzovoort. Er moet een soort dagboek van worden opgemaakt: wanneer begonnen die problemen, hoe lang hebben ze geduurd, hoe zijn ze opgelost? enzovoort.

Het onderzoek door een dokter kan de doorslaggevende beslissing opleveren. Hij of zij zal moeten beslissen of de astma-symptomen voldoende zwaar doorwegen om de diagnose ‘astma' te kunnen stellen. Doorslaggevend zal daarbij het onderzoek van hart en longen bij het kind zijn.

Longtesten zijn uiteraard belangrijk, want astma-symptomen hebben een belangrijke invloed op de astma-symptomen. Belangrijk is om de hoeveelheid lucht in de longen te meten, evenals de snelheid waarop die hoeveelheid lucht kan worden in- en uitgeademd. Op basis van de astma-symptomen kan de dokter bepalen hoe erg de astma-symptomen zijn en, op basis daarvan, hoe zwaar de mate van astma is. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat kinderen jonger dan vijf jaar niet in staat zijn om geslaagde longtesten af te leggen. Daarom is het des te belangrijker dat de behandelde dokter de geschiedenis van astma-symptomen kent, kwestie van de juiste diagnose te kunnen stellen.

Andere testen kunnen er op gericht zijn om specifieke astma-symptomen te herkennen. Die testen kunnen onder andere het testen van de huid op astma-katalysatoren behelsen, evenals radiologisch onderzoek om te bepalen of sinus infecties en maagproblemen de astma-symptomen nog kunnen compliceren.

Syndicatie