Wat zijn de symptomen van astma?

Bij een eerste astma-aanval kan het niet onverstandig zijn om de dokter te verwisselen

Rondom astma doen heel wat misverstanden de ronde. Zo is het niet altijd even duidelijk wat de symptomen van astma zijn. Sommigen verwisselen bovendien astma en allergie. Nochtans zijn er aantal symptomen die duidelijk op astma wijzen. Het komt er zodoende alleen maar op aan om deze symptomen van astma te herkennen.

Wat zijn de belangrijkste symptomen van astma? We zetten er een aantal op een rijtje:

Benauwdheid in de borst of druk op de borst, een symptoom dat echter ook op hartproblemen kan wijzen
Ademtekort, wat zich soms vertaalt in een vorm van paniek
Niesten, meer bepaald een typische vorm van niesten met een piepend geluid zoals dat ook te horen kan zijn bij inademing
Hoesten, met als belangrijkste kenmerk dat de hoestbuien hoofdzakelijk 's nachts voorkomen

Signalen die in de richting van een astma-aanval kunnen wijzen, zijn de volgende:

Symptomen die wijzen in de richting van een verkoudheid
Opnieuw het nachtelijk hoesten, dat voor astma-lijders als een sterk waarschuwingssignaal kan gleden
De behoefte om gebruik te maken van een inhaler
Het plotselinge verlies van adem, zijnde een ernstige vorm van kortademigheid
Het verlies aan longfunctie, verlies dat door een spirometer of een peak flow meter kan worden vastgesteld

Bovenstaande symptomen van astma moeten min of meer een eerste waarschuwing geven dat er iets gaande of toch alleszins komende is. De meeste mensen die lijden aan astma zijn inmiddels vertrouwd met astma, zij kennen de symptomen van astma en weten ook dat het werken met de inhaler voor opluchting kan zorgen. Toch zijn er ook bepaalde situaties waarin de symptomen van astma of van een astma-aanval tot voorzichtigheid stemmen. Het kan inderdaad niet onverstandig zijn om een dokter te waarschuwen wanneer volgende symptomen zich voordoen:

Alleszins valt aan te raden om medische bijstand te zoeken wanneer iemand voor de eerste keer een astma-aanval krijgt. Astma kan snel serieuze proporties aannemen wanneer het niet onmiddellijk en op de juiste manier wordt behandeld. Alleen al daarom is het verstandig om de symptomen van astma goed te leren kennen.

Wanneer de inhaler (meestal op basis van albuterol) na een bepaalde tijdspanne niet het gewenste effect heeft opgeleverd, meestal geldt hier een tijdspanne van 20 minuten.  

Zorgwekkend is de situatie alleszins wanneer de persoon die symptomen van astma vertoont niet meer samenhangend kan praten. Ook zorgwekkend zijn verkleuringen van de huid onder de nagels (tot grijs of grijsblauw), wanneer de huid tussen de ribben met elke ademtocht tussen de ribben wordt getrokken, openstaande neusgaten enzovoort. Al deze symptomen van astma wijzen op een gebrek aan zuurstof en vereisen onmiddellijke medische bijstand.

Syndicatie