Gebruik van groot hoefblad bij allergieën is alleen aangewezen bij 65-plussers

Gebruik van groot hoefblad bij allergieën is alleen aangewezen bij 65-plussers

 Groot hoefblad kan worden ingezet om de gevolgen van allergieën bestrijden

 Onze voorouders beschikten niet over een goed gevuld medicijnkastje, ze moesten vaak beroep doen op hun kennis van de kruiden die in de natuur rondom hen voorkwamen. Sommige van die kruiden hebben een merkwaardig positieve werking, zonder dat de wetenschap daar een verklaring voor kan geven. Kruidenrecepten kunnen ook de medische wetenschap van vandaag nog een plaats hebben, ook al moet er steeds voorzichtig mee worden omgesprongen.

 Groot hoefblad kan bijvoorbeeld worden ingezet om de gevolgen van allergieën bestrijden, dit vanwege de aanwezigheid in deze plant van petasines. Deze stoffen kunnen sommige reacties die allergieën uitlokken blokken. De wetenschap heeft inmiddels kunnen bevestigen dat dit zogenaamde onkruid wel degelijk een positieve werking kan hebben. Gebruik van groot hoefblad bij allergieën is echter alleen aangewezen bij 65-plussers, zeker in het geval van jongeren wordt het beter ontraden. Ook niezen, krabben, een lopende neus, tranende ogen enzovoort kunnen met groot hoefblad bestreden worden.

 Steeds meer mensen hebben last van allergieën. Die duiken meestal in de lente op, onder andere als gevolg van het opduiken van de pollen bij de eerste warme dagen. Mensen die last hebben van allergieën zien de eerste warme dagen altijd met een zekere spanning tegemoet. Hoe groot zullen de problemen dit jaar zijn? Vaak hebben we de indruk dat allergieën jaar na jaar erger worden.

 Dat zou te maken kunnen hebben met de opwarming van de aarde. Hogere temperaturen hebben er toe geleid dat pollen vroeger en vroeger opduiken, zodat het allergieseizoen toeneemt. Anderzijds heeft de aanwezigheid van meer koolstofdioxide in de atmosfeer geleid tot krachtigere pollen. Of met andere woorden: we durven te voorspellen dat in de toekomst steeds meer mensen last van allergieën zullen hebben.