Diagnose van fibromyalgie via studie van de symptomen

Diagnose van fibromyalgie via studie van de symptomen

Recent is er geprobeerd om een sluitende definitie te geven van wat fibromyalgie  nu eigenlijk wel is. Dat is gebeurd op basis van verschillende patiëntencases. Zoals bij de meeste fibromyalgie-klachten het geval is, kon laboratoriumonderzoek geen enkele indicatie over de kwaal geven.
 
Daarom moest een andere definitie worden vastgesteld. Het American College of Rheumatology (ACR) definieert fibromyalgie als iemand gedurende minstens drie maanden verspreid over zijn lichaam pijnen ervaart. Bovendien moet die pijn vastgesteld worden in 11 van de 18 lichaamsdelen die door het ACR als ‘tender points’ omschreven worden.
 
FybromialgieMaar pijn is niet het enige symptoom dat op fibromyalgie wijst, er kan een breed scala van symtomen in het spel zijn. Andere mogelijke symptomen zijn spierzwakte, slaapproblemen, vermoeidheidsverschijnselen, weekheid enzovoort. Sommige van die symptomen kunnen op hetzelfde moment opduiken.
 
Opmerkelijk is dat mensen met fibromyalgie pijn op een andere manier ondervinden dan gezonde mensen. De oorzaak daarvan is nog steeds niet duidelijk. Er kan een virus in het spel zijn, maar ook emotionele factoren. Verder onderzoek is in ieder geval noodzakelijk.
 
Sport, in eender welke vorm dan ook, kan een positief effect hebben op fibromyalgie-lijders. Belangrijk is ook begrip van de omgeving. Daarnaast kan medicatie de pijn helpen verlichten. Er zijn in ieder geval meer mogelijkheden om fibromyalgie te bestrijden dan in het verleden het geval was.

 

Syndicatie