Is fibromyalgie erfelijk?

Is fibromyalgie erfelijk?

In sommige families zet fibromyalgie zich verder van moeder op dochter

Over de mogelijke oorzaken van fibromyalgie zijn al boekdelen volgeschreven. Eén van de vreemdste verklaringen die we ooit gehoord hebben is dat er eigenlijk helemaal geen oorzaak voor de aandoening is. Dat is natuurlijk onmogelijk, ergens moet er een oorzaak die maakt dat sommigen de aandoening wel krijgen en anderen ze niet krijgen.

Vaak wordt verwezen naar psychische oorzaken, met mogelijk een link naar depressie. Ook deze theorie is omstreden, volgens sommige studies zou er geen enkele band tussen een depressie en fibromyalgie zijn. Anderzijds worden die studies ook weer in twijfel getrokken door de medische wereld. Het definitieve antwoord hebben we dus nog niet.

Daarom is het misschien nuttig om een nieuwe vraag te stellen: is fibromyalgie erfelijk? Enkele onderzoekers hebben aanwijzigingen gevonden die laten veronderstellen dat de aandoening mogelijk genetisch zou worden doorgegeven. Dat is inderdaad een mogelijke piste, maar zwart op wit bewezen is het nog allemaal niet. Ook hier tasten we nog steeds in het duister.

In sommige families zet fibromyalgie zich verder van moeder op dochter en dat is toch een opvallende vaststelling. In het geval van vader en zoon speelt die erfelijkheidsfactor in veel mindere mate een rol. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de aandoening inderdaad meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, zonder dat hiervoor een plausibele verklaring bij de hand is. 

In geval dat de erfelijkheidsfactor een rol speelt in het verhaal kan hetzelfde gebeuren als bij andere reumatische aandoeningen het geval is. Sommige onderzoekers geloven dat de genen de manier kunnen regelen waarop het lichaam pijnlijke stimuli doorgeeft. Deze denkpiste klinkt ongetwijfeld interessant, maar zal nog verder onderzocht moeten worden. Definitieve antwoorden hebben we inderdaad nog steeds niet.

Syndicatie