Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor fibromyalgie dan mannen?

Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor fibromyalgie dan mannen?

Combinatie van aanleg voor fibromyalgie met externe factoren kan de aandoening veroorzaken

Er zijn al kilo’s papier besteed aan fibromyalgie en alles wat er mee samenhangt, maar in feite weten we eigenlijk nog heel weinig over deze aandoening. Meer zelfs, het is allesbehalve duidelijk of het hier wel degelijk een echte ziekte betreft. Sommige dokters weigeren hardnekkig om fibromyalgie als een aparte ziekte te beschouwen, ze zijn van mening dat er vooral psychosomatische factoren in het spel zijn.

Tegen die achtergrond zal het niemand verbazen dat we er eigenlijk nog altijd geen flauw idee van hebben wat fibromyalgie veroorzaakt. De huidige stand van zaken gaat uit van een combinatie van factoren die op elkaar inwerken. Het is dus niet zo dat er één factor kan aangewezen worden die de aandoening veroorzaakt. Waarschijnlijk spelen psychische en fysische factoren samen een rol.

Toch zijn er een aantal gedenkpistes die gevolgd kunnen worden. Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor fibromyalgie dan mannen?, is bijvoorbeeld een vraag waarop het antwoord ons een stuk verder op weg zou kunnen helpen. Helaas moeten we u het antwoord op deze vraag voorlopig schuldig blijven. De aandoening zit voorlopig nog altijd in nevelen gehuld en het ziet er niet naar uit dat die snel gaan wegtrekken.

De combinatie van een aanleg voor fibromyalgie met externe factoren kan de aandoening veroorzaken, zo luidt tegenwoordig de conclusie. Waarschijnlijk is er een genetische factor in het spel. Die genen regelen de manier waarop iemand pijn ervaart. Mensen die gevoelig zijn voor de aandoening, zouden dan genen hebben die sterker reageren op stimuli die andere mensen niet als pijn ervaraen. Het probleem is echter dat die genen nog altijd niet gevonden zijn.

Een mogelijk scenario zou het volgende kunnen zijn: iemand met aanleg voor fibromyalgie wordt blootgesteld aan bepaalde emotionele of psychische stresssituaties, bijvoorbeeld een traumatische crisis of een serieuze ziekte, en er vindt een wijziging plaats in de manier waarop het lichaam op die stress reageert. Dit kan uiteindelijk lijden tot een hogere gevoeligheid voor pijn, met alle gevolgen van dien.

Syndicatie