Is fibromyalgie alleen maar een mentale aandoening?

Is fibromyalgie alleen maar een mentale aandoening?

Link tussen fibromyalgie en depressie is niet helemaal duidelijk

De jongste maanden woedt er een zware discussie over de link tussen depressie en fibromyalgie. Volgens heel wat dokters is laatstgenoemde aandoening niet anders dan een symptoom van een depressie, depressie die al dan niet verdoken kan zijn. Het laatste woord hierover is echter nog niet gevallen. Sommige rapporten vinden namelijk geen enkele link tussen beide ziektebeelden.

Het lijkt echter waarschijnlijk dat er alleszins toch een zeker verband is, aangezien fibromyalgie hoe dan ook gepaard gaat met een milde vorm van depressie. Het is echter onduidelijk wat er in dit geval het eerst kwam: de kip of het ei. Of een depressie fibromyalgie daadwerkelijk helpt veroorzaken, is uiteraard een ander paar mouwen.

Is fibromyalgie alleen maar een mentale aandoening? We zijn geneigd om een negatief antwoord op laatstgenoemde vraag te geven. Het gaat waarschijnlijk niet op om alleen maar in de richting van een depressie te wijzen, waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren. Uiteenlopende factoren voor alle duidelijkheid, die niet noodzakelijk in alle gevallen hetzelfde hoeven te zijn.

De link tussen fibromyalgie en depressie is met andere woorden niet helemaal duidelijk. Het zal echter duidelijk zijn dat chronische pijn gevoelens van angst en depressie kan opwekken, zodat er sprake is van een wederzijdse wisselwerking. Het uiteindelijke gevolg zal zijn dat de symptomen van fibromyalgie op die manier alleen maar versterkt worden.

Wat wil dit praktisch zeggen? Uiteindelijk heeft het weinig zin om fibromyalgie en depressie uit elkaar proberen te trekken, er zullen namelijk altijd sporen aanwezig zijn die in de richting van de gevreesde aandoening wijzen. Aangezien er nog altijd geen effectieve remedie voor de bestrijding van fibromyalgie beschikbaar is, zal de medische wetenschap zich nogmaals moeten beperken tot het bestrijden van de symptomen van fibromyalgie. Elke vorm van verlichting van die symptomen zal welkom zijn, in afwachting dat er mogelijke een definitieve oplossing wordt gevonden.

Syndicatie