Hoe onderscheid ik fibromyalgie van aanverwante aandoeningen?

Hoe onderscheid ik fibromyalgie van aanverwante aandoeningen?

De pijn veroorzaakt door fibromyalgie is anders dan die van andere aandoeningen, maar het verschil is niet altijd even makkelijk vast te stellen

Fibromyalgie is een kwaal die nog altijd onvoldoende omschreven is. Vaak wordt de verkeerde diagnose gesteld, waardoor de fibromyalgie-lijder wordt behandeld voor een aandoening waaraan hij eigenlijk niet lijdt. Probleem is echter dat het niet altijd even makkelijk is om het onderscheid te maken tussen fibromyalgie en andere aandoeningen. De pijn veroorzaakt door fibromyalgie is namelijk anders dan die van andere aandoeningen, maar het verschil is niet altijd even makkelijk vast te stellen.

Ook andere symptomen van fibromyalgie kunnen soms voor verwarring zorgen, waardoor een foute diagnose maar al te makkelijk gesteld wordt. Sommige patiënten klagen over pijn, slapeloosheid enzovoort, maar worden door hun dokter makkelijkheidshalve maar als depressief gecatalogiseerd. Toegegeven, voor die diagnose valt er wel iets te zeggen. Het is nog altijd niet duidelijk in hoeverre er een verband is tussen fibromyalgie en depressie. Het vervelende is echter dat bij de verkeerde behandeling fibromyalgie-lijders de symptomen van hun aandoening niet zien verdwijnen. Integendeel, bij een verkeerde behandeling kan de pijn zelfs nog verergeren.

Het komt er dus op aan om een dokter te vinden die niet alleen weet wat fibromyalgie is maar die ook weet hoe deze kwaal dient behandeld te worden. Vooral in kleinere praktijken  - waar vaak een alleenstaande dokter actief is – is fibromyalgie vaak nog een nobele onbekende. De behandelende dokter zal de klachten van de patiënt – die uiteraard zelf ook niet weet wat er aan de hand is – verkeerd interpreteren, met alle gevolgen van dien. Daarom is in het geval van het vermoeden van fibromyalgie belangrijk om steeds te vragen of de dokter in kwestie deze aandoening kent.

Misschien toch nog even een verduidelijking: fibromyalgie is een chronische aandoening die pijn over het ganse lichaam veroorzaakt, evenals tal van andere symptomen. Buiten vermoeidheid kunnen ook stijfheid, zachte spieren en gewrichten enzovoort symptomen van fibromyalgie zijn. De aandoening komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaren.

Hoewel fibromyalgie één van de meest voorkomende spieraandoeningen is, blijft de oorzaak van de kwaal nog steeds een mysterie. Van ontstekingen of beschadigingen aan de gewrichten is geen sprake, zoals het met andere reumatoïde zoals lupus wel het geval is. Het wordt fibromyalgie-syndroom genoemd omdat het wordt herkend door een veelheid van symptomen.

Syndicatie