Hoe moet ik fybromyalgie begrijpen?

Hoe moet ik fybromyalgie begrijpen?

Chronische pijn verspreid over gans het lichaam is één van de kenmerken van fibromyalgie

Het probleem met fybromyalgie is dat deze aandoening op geen enkele manier medisch kan worden aangetoond. Onder de scanner gaan, zal geen indicaties voor de aandoening opleveren. Ook in het bloed worden geen sporen gevonden, op die manier kan dus de diagnose al evenmin worden gesteld.

Inderdaad, deze volledige afwezigheid van fysieke kenmerken doet vraagtekens rijzen over het al dan niet bestaan van fybromyalgie. Sommige dokters wijzen de diagnose categoriek van de hand en brengen de aandoening onder in één of andere vorm van depressie. Hier valt in die zin iets voor te zeggen dat in een aantal gevaller er inderdaad symptomen opduiken die in de richting van een depressie wijzen.

Anderzijds is het zo dat een fybromyalgie-patiënt de pijnen als effectief ervaart, waarbij we in het midden laten of ze nu imaginair zijn of niet. Waar het om gaat is dat de aandoening als maar al te reeël wordt ervaren. Iemands leven kan door deze aandoening grondig door elkaar geschud worden.

Hoe moet ik fybromyalgie begrijpen? Volgens het American College of Rheumatology is er sprake van deze aandoening wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Chronische pijn verspreid over gans het lichaam is één van de kenmerken van fibromyalgie, waarschijnlijk zelf het belangrijkste kenmerk. Die pijn kan zich aan beide zijden van het lichaam voordoen, zowel van boven als beneden.

Strikt genomen moet de pijn voelbaar zijn in minstens 11 van 18 punten in het lichaam, negen aan één kant van het lichaam en negen aan de andere kant. Die pijn kan worden aangevuld door lichte druk uit te oefenen op de betrokken plekken. Er zijn nog andere methoden om tot de diagnose van fybromyalgie te komen, maar daarover spreekt u beter met een arts die ervaring heeft met de aandoening en die ook bereid is om ze te herkennen.

Syndicatie