Zwangerschap kan symptomen fibromyalgie doen toenemen

Zwangerschap kan symptomen fibromyalgie doen toenemen

Vrouwen met fibromyalgie bereiden zich beter goed voor op een zwangerschap

Stel je hebt fibromyalgie en je wilt toch zwanger worden. In dat geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een aantal symptomen verbonden aan fibromyalgie versterkt kunnen worden.

Dat geldt onder andere voor pijn, vermoeidheid en depressie. Het vervelende is dat deze symptomen ook aan een zwangerschap gekoppeld kunnen worden. Daarom is het belangrijk om op voorhand de situatie goed in te schatten.

Anderzijds is het perfect mogelijk om als fibromyalgie-patiënt zwanger te worden. Voorlopig zijn er echter nog weinig studies beschikbaar die de band tussen fibromyalgie en zwangerschap onderzoeken.

Het beste advies dat we u kunnen geven is om extra voorzichtig te zijn. Symptomen van fibromyalgie worden vaak geïnterpreteerd als zwangerschapsyptomen en omgekeerd.

Vooral tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap kunnen vrouwen met fibromyalgie meer pijn, stress, vermoeidheid enzovoort ondervinden. Vaak is het moeilijk om te onderscheiden wat fibromyalgie symptomen en welke zwangerschapsymptomen zijn.

Syndicatie