Europa heeft al verschillende geneesmiddelen voor fibromyalgie geweigerd

Europa heeft al verschillende geneesmiddelen voor fibromyalgie geweigerd

Ook Xyrem van UCB vangt zoals verwacht bot

UCB stelde Xyrem voor bij het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) als bestrijder van fibromyalgie. Dit geneesmiddel werd ontwikkeld door het Amerikaanse Jazz
Pharmaceuticals, dat UCB een exclusieve licentie verleende voor de marketing en distributie in Europa.

Europa heeft al verschillende geneesmiddelen voor fibromyalgie geweigerde en ook Xyrem van UCB ving, zoals overigens algemeen was verwacht, bot. Over de directe oorzaken van deze ziekte tast de medische wetenschap nog steeds in het duister, ondanks uitgebreid onderzoek in de afgelopen jaren.

Dat is waarschijnlijk (maar niet zeker) een belangrijk punt geweest in de beslissing van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA). Volgens een analist van Leleux Associated Brokers was UCB in zijn communicatie met het CMHP vooral bezig om het comité te overtuigen om de ziekte te erkennen. Europa wees eerder al verschillende kandidaatgeneesmiddelen af voor fibromyalgie, aldus nog Leleux.

Syndicatie