Fibromyalgie patiënten proberen liefst alle dagen aan lichaamsbeweging te doen

Fibromyalgie patiënten proberen liefst alle dagen aan lichaamsbeweging te doen

Overdrijven heeft geen zin, fibromyalgie patiënten die te veel doen raken alleen maar gefrustreerd

Sporten of lichaamsbeweging valt voor iedereen aan te bevelen, ook voor fibromyalgie patiënten. Die hebben vaak de neiging om het hoofd in de schoot te leggen en alles maar op hun beloop te laten. Het spreekt vanzelf dat deze houding niet de juiste is, ze moet zelfs ten alle prijze worden afgeraden. Misschien is het zelfs meer voor fibromyalgie patiënten dan voor ‘gewone’ mensen aanbevolen om voldoende lichaamsbeweging te voorzien.

Fibromyalgie patiënten proberen liefst alle dagen aan lichaamsbeweging te doen. Dit advies van Kim D. Jones, associate professor aan de Oregon Health and Science University School of Nursing in Portland, laat aan duidelijkheids niets te wensen over. Alleen op die manier slaagt de patiënt, het kan natuurlijk ook een vrouw zijn, er het meeste voordeel uit halen. Stelt zich uiteraard de vraag wat en hoe er kan en mag gebeuren.

Overdrijven heeft in ieder geval geen zin, fibromyalgie patiënten die te veel doen raken alleen maar gefrustreerd. Ze zullen namelijk de symptomen van hun ziekte weer opnieuw zien opduiken, vaak zelfs in een ergere vorm dan voordien. Zo raakt iemand alleen maar ontmoedigd, met als gevolg een zware vorm van ontgoocheling. Aanbevolen wordt in ieder geval om aan een trager tempo dan vroeger te bewegen. Zachtjesaan, dan breekt het lijntje niet. Zo kan de boodschap misschien nog het best worden omschreven.