Fibromyalgie patiënten moeten lichaamsbeweging geleidelijk aan opdrijven

Fibromyalgie patiënten moeten lichaamsbeweging geleidelijk aan opdrijven

Wie aan fibromyalgie lijdt, moet geen marathons lopen

Over fibromyalgie is het laatste woord nog altijd niet gevallen. Volgens sommige dokters is het een ziekte, anderen weigeren echter dat woord in de mond te nemen. Het zou eerder gaan om een vorm van depressie met fysische gevolgen in de vorm van pijn enzovoort. Die discussie willen we hier niet opnieuw voeren, maar wel kan het interessant zijn om even stil te staan bij het gebrek aan lichaamsbeweging waar sommige fibromyalgie patiënten mee geconfronteerd worden.

Lynne Matallana, president en stichter van de Amerikaanse National Fibromyalgia Association, is van mening dat hierbij niet mag worden overdreven. Fibromyalgie patiënten moeten de lichaamsbeweging geleidelijk aan opdrijven en mogen zeker niet overhaast te werk gaan. Wie aan fibromyalgie lijdt, moet met andere woorden geen marathons willen lopen.

Fibromyalgie patiënten hebben anderzijds, net als iedereen, behoefte aan lichaamsbeweging. Het slechtste wat ze kunnen doen, is om zich in zetel of bed te verschansen en niet meer buiten te komen. We geven dan ook het advies om de raad van een dokter in te winnen of om contact op te nemen met een zelfhulpgroep. Lynne Matallana is zelfs in bed begonnen met de eerste bewegingsoefeningen, alvorens ze aan het echte werk is begonnen. Vergeet echter niet dat alle begin moeilijk is en bijt door de zure appel heen.