Kan stress in combinatie met fibromyalgie leiden tot een depressie?

Kan stress in combinatie met fibromyalgie leiden tot een depressie?

Fibromyalgie kan leiden tot onhoudbare stress, die zich vertaalt in een depressie

Uit studies blijkt dat fibromyalgie die gepaard gaat met onhoudbare en voortdurende pijn uiteindelijk tot een depressie kan leiden. Uiteindelijk kan het de patiënt allemaal te veel worden, hij of zij wordt overwelmd door gevoelens van nervositeit en angst.

Toch is het nog niet helemaal duidelijk wat er eerst komt: de stress of de fibromyalgie. Leidt een leven vol stress tot fibromyalgie, of is het omgekeerde het geval? Het zal nog heel wat onderzoek vergen alvorens een definitief antwoord op deze vraag kan geformuleerd worden.

Uiteindelijk maakt het niet wat eerst was, de stress draagt bij tot problemen op het vlak van angstgevoelens, prikkelbaarheid, verstrooidheid enzovoort. Stress kan zelfs tot nog ernstigere problemen aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld hypertensie of hartproblemen. De meeste fibromyalgie-patiënten vielen meer pijn en vermoeidheid naarmate ze meer stress ondervinden. Soms wordt hevige stress ervaren vlak voor de diagnose fibromyalgie wordt gesteld.

Een andere vraag is of een depressie gepaard kan gaan met chronische pijngevoelens. Het antwoord op die vraag luidt overduidelijk ‘ja’, een depressie kan worden geassocieerd met alle types van chronische pijn, inclusief hoofd-, rug-, nek-, heup-, schouder- en fibromyalgiemijn. Zo zijn mensen met chronische rugpijn drie tot vier keer vaker depressief dan iemand die geen last heeft van deze kwaal.

Het omgekeerde werkt echter ook. Wie depressief is, loopt een groter risico om chronische pijn te ontwikkelen. Depressieve mensen zullen bovendien meer pijn ervaren. Er blijkt namelijk een verschil te bestaan in het ervaren van pijn tussen wie niet en wie wel depressief is. Iemand die lijdt aan een depressie zal een vergelijkbare hoeveelheid pijn – in zoverre pijn kwantificeerbaar is – veel sterker ervaren dan iemand die niet depressief is.

Mensen met chronische pijn, zoals die het gevolg van fibromyalgie kan zijn, zijn vaker depressief. Zij lopen ook een grotere kans om sociaal geïsoleerd te raken. Als gevolg daarvan zullen ze meer tijd op hun eentje doorbrengen, waarbij ze zich zelfs zullen afzonderen van vrienden en familie. Dat heeft onder andere tot gevolg dat ze zich nog sterker op hun pijn zullen focussen. Vaak zal bovendien blijken dat een medische behandeling geen succes kent, waardoor de pijn-patiënten bijvoorbeeld gaan denken dat ze aan een ongeneeslijke ziekte lijden.

Wanneer fibromyalgie-pijn niet wordt behandeld, dreigt er een pijnspiraal te ontstaan. Als gevolg van de pijn worden de fysische activiteiten beperkt, met als gevolg een verzwakking van het lichaam. De patiënt zal zich geïsoleerd, angstig, achterdochtig, eenzaam en angstig voelen. Blijft de pijn, dan dreigt jobverlies. Iemand met chronische pijn zal namelijk vaak afwezig zijn op zijn of haar werk. Zo stapelen de problemen zich op en dreigt de patiënt in een vicieuze cirkel gevangen te raken.

Het is daarom zeer belangrijk dat begrepen wordt dat fibromyalgie meer is dan alleen maar een spierpijn. De aandoening beïnvloedt de ganse levensstijl, niet meer of niet minder. Het goede nieuws is dat behandeling mogelijk is.

Syndicatie