Waarom lopen vrouwen veel meer risico op fibromyalgie dan mannen?

Waarom lopen vrouwen veel meer risico op fibromyalgie dan mannen?

Vrouwen hebben ongeveer zeven keer minder serotonine in de hersenen

De medische wetenschap is nog steeds op zoek naar de antwoorden op de vragen die door fibromyalgie gesteld worden. Voorlopig hebben we er nog geen flauw idee van wat de oorzaak is van deze aandoening. Alle sporen die tot dusver werden gevolgd, bleken doodlopend. Eigenlijk weten we nog altijd evenveel als toen de aandoening voor het eerst werd omschreven.

Er liggen momenteel verschillende mogelijke scenario’s op tafel, die echter nog geen van allen hun deugdelijkheid hebben bewezen. Vaak wordt er gedacht aan het uit balans raken van chemische verhoudingen in het lichaam, waardoor de zenuwen signalen ontvangen. Ook hormonale onevenwichten worden naar voren geschoven, evenals depressies enzovoort.

Toch is er één ding dat opvalt: de aandoening komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Waarom lopen vrouwen veel meer risico op fibromyalgie dan mannen? Wanneer we het antwoord op deze vraag wisten, waren we meteen ook al een heel eind verder in de strijd tegen de ziekte.

Maar laat ons vertrekken van wat we wel weten. Vrouwen hebben ongeveer zeven keer minder serotonine in de hersenen en mogelijk geeft dit een aanknooppunt waarom fibromyalgie meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Serotonine heeft uiteraard ook een band met depressies, zodat de psychische factor ongetwijfeld eveneens een rol speelt in het verhaal.

Een andere theorie wil dat fibromyalgie wordt veroorzaakt door biochemische wijzigingen die in het lichaam plaatsvinden, waarbij nogmaals de hormonen een rol spelen. De menopauze duikt dan op in het verhaal, hoewel er natuurlijk ook veel vrouwen in hun vruchtbare jaren last hebben van de aandoening. Nog iets om over na te denken: sommige mensen met fibromyalgie (maar niet allemaal) hebben opvallend lage niveaus van het menselijk groeihormoon. Dit gegeven kan mogelijk meespelen bij het opduiken van de spierpijn.

Syndicatie