Helpen alternatieve behandelingswijzen voor fibromyalgie?

Helpen alternatieve behandelingswijzen voor fibromyalgie?

Succes kan bij behandeling niet worden gegarandeerd, een echte oplossing voor fibromyalgie is nog niet voorhanden

Om maar met de deur in huis te vallen: is fibromyalgie nu al dan niet een ‘echte’ ziekte? De medische wereld neemt nog steeds een erg kritisch standpunt in, de meeste dokters geloven dat fibromyalgie niet meer of niet minder is dan een psychische aandoening. Mogelijk is een vorm van depressie, maar ook daaromtrent hebben we nog altijd geen zekerheid.

Dat fibromyalgie als aandoening nog niet nauwkeurig is omschreven, houdt ook in dat er geen adequate behandeling voorhanden is. De meeste dokters proberen het met het voorschrijven van pijnstillers, al dan niet in combinatie met antidepressiva. Deze aanpak gebeurt met wisselend succes, soms werkt het wel en soms het dan weer niet.

Mark J. Pellegrino van de Ohio Pain and Rehabilitation Specialists geldt in de Verenigde Staten als één van de specialisten op het vlak van fibromyalgie. Hij is ook auteur van een aantal boeken over de aandoening. Pellegrino is er zich maar al te goed van bewust dat er geen magische pil bestaat die de fibromyalgie-problemen in één trek oplost. Die pil is er niet en zal er waarschijnlijk ook niet komen.

Hij is voorstander van een uitgebalanceerde aanpak van fibromyalgie en de fibromyalgie-problemen, wat die aanpak ook mogen betekenen. Uiteindelijk belanden veel patiënten bij een aantal alternatieve behandelingsmethoden: Sint-Janskruid, 5-HTP (5-Hydroxytryptophane of een vorm van serotonine), SAMe (S-Adenosyl-L-Methionine), magnesium en/of melatonine.

 Helpen alternatieve behandelingswijzen voor fibromyalgie? Succes kan bij behandeling niet worden gegarandeerd, een echte oplossing voor fibromyalgie is nog niet voorhanden. Toch kunnen de symptomen verbonden aan de aandoening worden verlicht, wat toch ook al als een stap in de goede richting kan worden geïnterpreteerd.

Syndicatie