Grote vooruitgang geboekt in strijd tegen kanker tijdens de afgelopen 40 jaar

Grote vooruitgang geboekt in strijd tegen kanker tijdens de afgelopen 40 jaar

American Association for Cancer Research (AACR) waarschuwt dat er nog grote uitdagingen op ons liggen te wachten

In de afgelopen maanden werd er uitgekeken naar een veelbelovend rapport over de strijd tegen kanker. Dit rapport werd opgesteld door de American Association for Cancer Research (AACR). Het is namelijk niet altijd even duidelijk of er in de voorbije jaren al dan niet progressie werd gemaakt in de strijd tegen deze nog altijd zo gevreesde aandoening.

Maar we hoeven ons geen zorgen te maken: er werd grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker tijdens de afgelopen 40 jaar. Kanker kan nog altijd een dodelijke ziekte zijn, maar ontwikkelt zich meer en meer tot een chronische aandoening. Bovendien zijn sommige vormen van kanker wel al te genezen, wat toch als een grote stap voorwaarts mag worden beschouwd. 

De American Association for Cancer Research (AACR) waarschuwt echter dat er nog grote uitdagingen op ons liggen te wachten. Zo is er tegen bepaalde vormen van kanker nog altijd weinig of geen kruit gewassen. Maar het valt niet te ontkennen dat er in de voorbije 40 jaar een lange weg werd afgelegd, onder andere ook wat onderzoek naar kanker betreft.

Het oprichten van de American Association for Cancer Research is onder andere een gevolg van de National Cancer Act die in 1971 onder het bewind van president Nixon werd aangenomen. In het kader van die wet werd de oorlog tegen kanker verklaard. Die oorlogsverklaring mag letterlijk geïnterpreteerd worden, alle beschikbare middelen werden tegen de gevreesde ziekte ingezet.

Na 40 jaar blijkt dat de levensduur van patiënten waar kanker bij werd vastgesteld in ieder geval verlengd is. Daarnaast kunnen ook de symptomen verbonden aan kanker – pijn bijvoorbeeld – beter worden bestreden. Belangrijk werk dat nog dient te worden gedaan is het opsporen van de oorzaken van kanker. We zijn nog altijd niet zover dat we weten hoe kanker wordt veroorzaakt.

Syndicatie