Gonorroe of druiper wordt steeds resistenter tegen geneesmiddelen

Gonorroe of druiper wordt steeds resistenter tegen geneesmiddelen

Eén van de meest voorkomende SOA’s dreigt een groter gevaar te worden

Het gevaar van sexueel overdragende aandoeningen, veel mensen denken dat syfilis, gonorroe of druiper enzovoort niet langer een gevaar vormen. Dat is een misverstand, want alleen al aan gonorroe of druiper lijden wereldwijd honderden miljoenen mensen. De trend is bovendien opnieuw stijgend, onder andere vanwege het onderschatten van het gevaar op het oplopen van deze SOA.

Het vervelend aan deze vorm van geslachtsziekte is de korte incubatieperiode. De eerste symptomen van de druiper of gonorroe kunnen al enkele dagen na de besmetting opduiken. De gevolgen van de aandoening mogen niet worden onderschat, in het ergste geval kan er sprake zijn van onvruchtbaarheid bij zowel man als vrouw. Bovendien is de behandeling van de SOA geen voor de hand liggende zaak.

De gonorroe of druiper wordt namelijk steeds resistenter tegen geneesmiddelen, er is al een vorm van de geslachtsziekte opgedoken die nauwelijks kan bestreden worden. Dit type van de aandoening is voorlopig nog niet opgedoken in de Verenigde Staten, maar heeft de wereld wel in snel tempo veroverd. 

In 2010 was de resistene vorm van de aandoening in 17 landen aanwezig en dat waren er 7 meer dan het jaar voordien. Alles wijst er op dat de verspreiding zich in versneld tempo gaat verder zetten. Volgens de U.S. Centers for Disease Control heeft de medische wetenschap dringend behoefte aan sterkere injecties van cefixime, de pil die algemeen geldt als de standaardbehandeling voor gonorroe of druiper.

Eén van de meest voorkomende SOA’s dreigt een groter gevaar te worden dan tot dusver algemeen werd aangenomen. Daarom is het belangrijker dan ooit dat de boodschap van veilig vrijen er wordt ingehamerd, op de eerste plaats bij de jeugd. Het gebruik van een condoom kan de verspreiding van de druiper of gonorroe helpen voorkomen. Bovendien is het zaak om tijdig naar de dokter te gaan wanneer er verontrustende factoren opduiken.

Syndicatie