Het niet hebben van sex kan kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid

Het niet hebben van sex kan kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid

Wie regelmatig sex heeft, kan zijn zijn mortaliteitsgraad met 50% reduceren

Het niet hebben van sex kan kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Sommige lezers zullen waarschijnlijk al vermoed hebben dat dit zo is, maar het is nu wetenschappelijk bewezen. Verschiet niet: uit een studie uitgevoerd aan de Amerikaanse Duke University bleek dat vrouwen die een gezond sexleven hadden tot acht jaar langer leefden dan vrouwen die op sexueel vlak niet of onvoldoende aan de bak kwamen.

Wie regelmatig sex heeft, kan zijn zijn mortaliteitsgraad met 50% reduceren. Een andere studie, uitgevoerd in de Verenigde Staten en waarvan de resultaten gepresenteerd werden in BMJ magazine toonde aan dat een hogere mate van frequenties wat orgasmes betreft daar zeker niet slechter van werd. Sex doet dus niet alleen calorieën verbranden, maar neemt bovendien ook nog eens de stress weg.

We hoeven er geen doekjes om te winden: iedereen wil zo lang mogelijk leven en bovendien, in de mate van het mogelijke, zo lang mogelijk gezond blijven. Sommige mensen is inderdaad een hoge ouderdom gegund maar er zijn wel een aantal zaken waar aandacht aan moet geschonken worden. Er zijn namelijk een aantal factoren die onze levensduur dreigen te verkoren, factoren waar we soms zelfs niet eens aan denken.

Er is dus sprake van verborgen gevaren. Het betreft factoren waar iedereen vaak mee te maken krijgt, maar die niet altijd als risicovol ingeschat worden. Wie een respectabele leeftijd wenst te bereiken, zal er hoe dan ook nochtans rekening mee moeten leren houden. In veel gevallen kost het slechts weinig moeite om aandacht te schenken aan deze factoren. We wensen u veel succes met onze raadgevingen en gunnen u een lang leven.

Syndicatie