Sex is minder belangrijk voor vrouwen zo blijkt uit een Australisch onderzoek

Sex is minder belangrijk voor vrouwen zo blijkt uit een Australisch onderzoek

52% van de getrouwde vrouwen zijn gelukkiger dan ongetrouwde vrouwen

De eeuwige vraag die iedereen is bezighoudt, is wie het meest gehecht is aan sex. Algemeen hebben de mannen de reputatie het meest op sex uit te zijn, terwijl de sexuele drift van vrouwen meestal als iets lager wordt ingeschat. Het definitieve antwoord op deze vraag kunnen we u echter niet geven, want we willen de vrouwen die tuk zijn op sex niet te eten geven. Geslachtsverkeer is uiteindelijk voor beide sexen belangrijk.

Misschien moet er toch een onderscheid worden gemaakt tussen de manier waarop mannen en vrouwen het hebben van sexueel geslachtsverkeer beleven. Bij vrouwen is sex inderdaad vaak onlosmakelijk verbonden aan de voortplanting, bij mannen is dat in veel mindere mate het geval. Mannen willen wel kinderen, maar er is zeker geen sprake van een categorische imperatief.

Of anders uitgedrukt: mannen zullen wel aanvaarden dat kinderen een logisch gevolg zijn van een relatie, maar ze zullen meestal niet als eerste idee hebben dat ze met een vrouw naar bed gaan om kinderen te maken. Maar afgezien van het aspect kinderen, kan de vraag worden gesteld hoe belangrijk sex is voor beide geslachten.

Sex is minder belangrijk voor vrouwen zo blijkt uit een Australisch onderzoek uitgevoerd bij enkele duizenden mannen en vrouwen. Getrouwde mannen bleken 135% kans te hebben om gelukkig te zijn dan single mannen, bij vrouwen bleek dat percentage een heel stuk lager te liggen.

52% van de getrouwde vrouwen zijn gelukkiger dan ongetrouwde vrouwen, wat toch een heel verschil blijkt te zijn. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de University of Chicago is de sexuele activiteit 25 tot 300% groter bij getrouwde dan bij niet-getrouwde mensen. Voor alleenstaanden blijkt het met andere woorden niet zo eenvoudig om regelmatig sex te hebben.

Syndicatie