Speekseltest toont aan dat sex menselijk weerstandssysteem versterkt

Speekseltest toont aan dat sex menselijk weerstandssysteem versterkt

Eén of twee keer sex per week verhoogt gehalte antigenen in het speeksel

In de Verenigde Staten is het boek Feeling Good is Good for You: How Pleasure Can Boost Your Immune System and Lengthen Your Life een best-seller geworden. De psychologen Carl J. Charnetski en Francis X. Brennan van de Wilkes University in de Amerikaanse staat Pennsylvania onderzochten de band tussen het hebben van sex op de mate van gezondheid waarin het menselijk lichaam zich bevindt.

Hun conclusies bevestigden die van eerdere studies, het duo kwam tot de vaststelling dat sex alleen maar gezond kan worden genoemd. Daarbij concentreerden ze hun research hoofdzakelijk op de invloed van geslachtsverkeer op ons menselijk afweersysteem, waarbij met name het gehalte van antigenen werd gemeten.

Speekseltesten toonden aan dat sex het menselijk weerstandssysteem versterkt. Die speekseltesten werden afgenomen bij 111 universiteitsstudenten, die voordien werden ondervraagd over hun sexueel gedrag in de maand voorafgaande aan het afnemen van de testen;

Eén of twee keer sex per week verhoogt gehalte antigenen in het speeksel, zo bleek uit het onderzoek. Daarbij werd vooral gekeken naar het gehalte aan het antigen immunoglobulin A (IgA). Bij studenten die regelmatig sex hadden bleek het IgA gehalte 30% zo hoog te liggen als bij collega’s die minder vaak sex hadden.

Wat heeft dat antigen immunoglobulin A (IgA) ons te vertellen? IgA is de eerste verdedigingslinie van het menselijk lichaam tegen verkoudheden en griepjes. In hun boek Feeling Good is Good for You: How Pleasure Can Boost Your Immune System and Lengthen Your Life verdedigen de beide auteurs dus een stelling die al langer bekend was: het regelmatig hebben van sex is alleen maar gezond.

Syndicatie