Vrijen met partner is gezonder dan alleen maar masturberen of helemaal geen sex hebben

Vrijen met partner is gezonder dan alleen maar masturberen of helemaal geen sex hebben

Geslachtsverkeer heeft ook een positieve invloed op de bloeddruk

Onderzoek uitgevoerd aan de University of the West of Scotland wijst uit dat sex onze mentale gezondheid ten goede komt. Dat klinkt misschien niet zo verrassend, maar de Britse onderzoekers hebben wel wetenschappelijk kunnen aantonen dat sex een destresserende factor is. Volgens psycholoog Stuart Brady, die het onderzoek leidde, zijn de resultaten opmerkelijk. Hij adviseert zijn patiënten om een zo gezond mogelijk sexleven te leiden.

Brady kwam tot enkele opvallende conclusies. Vrijen met een partner is gezonder dan alleen maar masturberen of helemaal geen sex hebben, zo bleek. Proefpersonen die gewone vaginale seks hadden, deden het tweemaal zo goed als zij die alleen maar masturbeerden of zich onthielden van sex. Een onmiddellijke reden hiervoor kon het team onderzoekers niet geven, maar de statistieken logen er niet om.

Geslachtsverkeer heeft ook een positieve invloed op de bloeddruk. Wie ‘gewone’ sex had, zag zijn bloeddruk tweemaal zo snel opnieuw naar normale niveaus dalen dan de proefpersonen die dit niet hadden. Die daling van de bloeddruk had uiteraard te maken met een grotere mentale rust, mogelijk veroorzaakt door het gegeven een sexpartner ter beschikking te hebben.

Aan de Wilkes University in de Amerikaanse staat Pennsylvania kwamen de psychologen Carl J. Charnetski en Francis X. Brennan via een andere weg eveneens tot de conclusie dat een flinke vrijpartij alleen maar de gezondheid ten goede kan komen. A roll in the hay keeps the doctor away, zo luidde hun statement.

 De resultaten van hun onderzoek werden samengevat in het boek Feeling Good is Good for You: How Pleasure Can Boost Your Immune System and Lengthen Your Life. Beide auteurs kwamen tot de conclusie dat regelmatige sex zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid ten goede kwamen.

Syndicatie