Mieke houd u vast aan de takken van de bomen: stress kan uw DNA beschadigen

Mieke houd u vast aan de takken van de bomen: stress kan uw DNA beschadigen

Mensen met chronische stress hebben kortere telomeren

Mieke houd u vast aan de takken van de bomen: stress kan uw DNA beschadigen. We weten allemaal dat stress een nefaste invloed op de gezondheid kan hebben, maar waarschijnlijk zal niemand vermoed hebben dat de impact van het stressgevoelen zo ver kan reiken dat het DNA beschadigd wordt. Nochtans stond dit te lezen in een studie gepubliceerd in de Proceedings of The National Academy of Sciences.

De Amerikaanse studie wees onmiskenbaar uit dat de invloed van stress veel ingrijpender is dan op het eerste gezicht werd aangenomen. Mensen met chronische stress hebben kortere telomeren en die telomeren zijn de regio’s die in ons lichaam verantwoordelijk zijn voor bescherming en verbindnig van de uiteinden van het DNA. Eigenlijk zorgen ze er voor dat onze genen bekeken over een langere tijdsperiode niet degeneren.

We hoeven er geen doekjes om te winden: iedereen wil zo lang mogelijk leven en bovendien, in de mate van het mogelijke, zo lang mogelijk gezond blijven. Sommige mensen is inderdaad een hoge ouderdom gegund maar er zijn wel een aantal zaken waar aandacht aan moet geschonken worden. Er zijn namelijk een aantal factoren die onze levensduur dreigen te verkoren, factoren waar we soms zelfs niet eens aan denken.

Er is dus sprake van verborgen gevaren. Het betreft factoren waar iedereen vaak mee te maken krijgt, maar die niet altijd als risicovol ingeschat worden. Wie een respectabele leeftijd wenst te bereiken, zal er hoe dan ook nochtans rekening mee moeten leren houden. In veel gevallen kost het slechts weinig moeite om aandacht te schenken aan deze factoren. We wensen u veel succes met onze raadgevingen en gunnen u een lang leven.

Syndicatie