Vermijd de stress verbonden aan een evaluatiegesprek door krachtig voor de dag komen

Vermijd de stress verbonden aan een evaluatiegesprek door krachtig voor de dag komen

Een goed voorbereide man/vrouw is/zijn er twee waard

In de werksfeer zijn er vele stressmomenten. Heel wat werknemers worden op jaarbasis (of op kortere termijnen) geëvalueerd, ten einde de prestaties te toetsen aan de doelstellingen. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke situatie tot heel wat stress kan aanleiding geven. Vraag is namelijk of het management, uw bazen enzovoort wel degelijk tevreden zullen zijn over de geleverde prestaties.

Vermijd de stress verbonden aan een evaluatiegesprek door krachtig voor de dag komen. Bekijk zelf even de cijfers en toets die af met het beschikbare vergelijkingsmateriaal. Vaak zal u tot de conclusie komen dat de geleverde prestaties niet eens zo slecht zijn. Met de cijfers in de hand kan u uw baas overtuigen van uw kwaliteiten. Een goed voorbereid man/vrouw is/zijn er twee waard, zodat het zeker de moeite loont om het huiswerk te maken. De stressfactor zal meteen een heel stuk lager liggen.

Welke ziekte moet namelijk het meest gevreesd worden? De meeste mensen zullen op deze vraag waarschijnlijk hart- en vaatziekten en/of kanker in zijn meest diverse vormen antwoorden. Dat is nochtans een fout antwoord, want de grootste boosdoener is een heel andere aandoening. Stress is namelijk veel schadelijker, want uiteindelijk kan een gespannen leven aanleiding geven tot heel wat ziekten.

Vooral bij mannen is stress een onderschatte factor die niet zelden rechtstreeks of onrechtstreeks tot een vroegtijdige dood lijdt. Bovendien kunnen mensen die veel stress hebben en last hebben van hartproblemen hun situatie snel zien verergeren. Daarom is het erg belangrijk dat we op de juiste manier leren omgaan met stress. Op die manier kunnen we ons leven waarschijnlijk met een paar jaartjes verlengen. Uiteraard is een leven zonder stress een nog veel beter leven.

Syndicatie