Stress: wat zijn de oorzaken van het stressgevoel?

Stress: wat zijn de oorzaken van het stressgevoel?

Stress hebben is zeer ongezond, kan in het ergste geval hartproblemen veroorzaken

Is er een verband tussen stress en hartproblemen? Verhoogt stress de kansen op hartziekten? De medische wetenschap ziet inderdaad een duidelijk verband tussen beiden. Maar over stress bestaan heel wat misverstanden. Stress maakt onlosmakelijk deel uit van het gewone leven, er bestaat ook zoiets dat gezonde stress mag worden genoemd. Wanneer de stress echter niet meer onder controle is, kan ze aanleiding geven tot emotionele, psychologische en zelfs fysische problemen. Dat kunnen inderdaad hartziekten zijn, maar ook hoge bloeddruk, pijn in de borst of een onregelmatige hartslag zijn. Het zal duidelijk zijn dat we in laatstgenoemd geval van ongezonde stress spreken.

Stress hebben is dus zeer ongezond en kan in het ergste geval hartproblemen veroorzaken. Naar de reden waarom hebben de wetenschappers nog steeds het gissen. Het is namelijk allesbehalve duidelijk op welke manier stress de risico’s op hartproblemen doet toenemen. Stress kan op zichzelf al een risicofactor vormen, maar een hoge vorm van stress kan bijvoorbeeld de problemen verbonden aan een hoog cholesterolgehalte of hoge bloeddruk doen toenemen. Wie onder de stress zit, zal zijn bloeddruk zien oplopen, is geneigd om meer te eten, zal minder bewegen enzovoort. Bovendien mogen we ook niet over het hoofd zien dat gestresseerde mensen vaak ook verstokte rokers zijn. Ze zullen hun stress proberen te bestrijden door vaker een sigaretje op te steken.

Stress zelf is dus al een risicofactor voor hartproblemen, maar chronische stress verergert die hartproblemen nog in aanzienlijke mate. Het lichaam wordt namelijk blootgesteld aan ongezonde en blijvend hoge niveaus van stresshormonen zoals
adrenaline en cortisol. Studies linken stress aan de vorming van klonters in de aders, waardoor de kansen op een hartaanval toenemen.

Niet iedereen wordt in dezelfde mate door stress getroffen, sommige mensen blijken stressbestendiger te zijn dan anderen. Een bepaald persoon kan genieten van een bepaalde gebeurtenis, maar zijn buurman kan diezelfde gebeurtenis als pure stress ervaren. Een stressvolle situatie wordt vaak nog verergerd doordat er gevoelens van angst, schuld, vrees, vijandigheid, lusteloosheid enzovoort mee gepaard gaan.

Wat veroorzaakt stress?

Er zijn heel wat factoren die tot stress aanleiding kunnen geven, bijvoorbeeld een gebeurtenis die fysisch of emotioneel diep raakt. Stressfactoren duiken in ieders leven op, het kunnen kleinere of grotere dingen zijn die iemand uit zijn evenwicht brengen. Zonder volledigheid na te streven, zetten we hier een aantal factoren op een rijtje die stress in de hand kunnen werken.

Ziekte, zowel zelf zijn of geconfronteerd worden met de ziekte van een vriend, partner of familielid
Dood van een geliefd persoon
Problemen in de relatie
Een overvloed aan werk
Starten in een nieuwe job
Met pensioen gaan
Zwangerschap
Zich door een grote menigte moeten begeven
Verhuizen
De dagdagelijkse problemen
Financiële problemen
Drang naar perfectionisme
 

 

Syndicatie