Wie dagelijks langer dan 30 minuten pendelt, loopt een grotere kans om sneller te sterven

Wie dagelijks langer dan 30 minuten pendelt, loopt een grotere kans om sneller te sterven

Probeer pendelen zo veel mogelijk te vermijden want het is niet gezond

Wie dagelijks langer dan 30 minuten pendelt, loopt een grotere kans om sneller te sterven. Zo kunnen in 11 woorden de resultaten samengevat worden van een onderzoek dat in de Verenigde Staten werd uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek werden voorgesteld op de jaarlijkse vergadering van de  Association of American Geographers en de deelnemers aan de studie konden daarmee hun toehoorders wel enigszins verbazen. 

Probeer dus pendelen zo veel mogelijk te vermijden want het is niet gezond. Het slorpt handenvol tijd op en verkort bovendien de levensverwachting. Eigenlijk liggen de conclusies van het onderzoek voor de hand: lang pendelen betekent minder tijd om te sporten of om te slapen. Zowel lichaamsbeweging als een goede nachtrust dragen bij tot een langer en gezonder leven. U bent met deze dus gewaarschuwd.

We hoeven er geen doekjes om te winden: iedereen wil zo lang mogelijk leven en bovendien, in de mate van het mogelijke, zo lang mogelijk gezond blijven. Sommige mensen is inderdaad een hoge ouderdom gegund maar er zijn wel een aantal zaken waar aandacht aan moet geschonken worden. Er zijn namelijk een aantal factoren die onze levensduur dreigen te verkoren, factoren waar we soms zelfs niet eens aan denken.

Er is dus sprake van verborgen gevaren. Het betreft factoren waar iedereen vaak mee te maken krijgt, maar die niet altijd als risicovol ingeschat worden. Wie een respectabele leeftijd wenst te bereiken, zal er hoe dan ook nochtans rekening mee moeten leren houden. In veel gevallen kost het slechts weinig moeite om aandacht te schenken aan deze factoren. We wensen u veel succes met onze raadgevingen en gunnen u een lang leven.

Syndicatie