Vermijden van stress op het werk kan levensduur verlengen

Vermijden van stress op het werk kan levensduur verlengen

Gezonde mensen in een gezond lichaam zijn bovendien in staat om langer te werken

De afgelopen jaren heeft de medische wetenschap de strijd tegen stress in een hogere versnelling gebracht. Blijkt namelijk dat steeds meer mensen in de ‘rat race’ de trappers kwijtraken. Burn outs en zware depressies zijn dagdagelijkse kost geworden. Inmiddels is ook de industrie zich bewust van het feit dat ‘mens sana in corpore sano’ ook in de bedrijfswereld een belangrijke factor is.

De eerste stappen om stress te vermijden zijn inmiddels al getroffen. Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren.

Daartoe zal het fonds een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen. Daarover hebben sectorfederatie essenscia en de vakbonden ABVV, ACLVB en ACV een principeakkoord bereikt. Werkbaar werk is werk dat tot op latere leeftijd kan worden volgehouden zonder dat een oudere werknemer last krijgt van stressverschijnselen.

“Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land het voortouw in het maatschappelijk debat over werkbare loopbanen en duurzame inzetbaarheid”, zeggen de sociale partners. Algemeen wordt nu verwacht dat andere sectoren het voorbeeld van chemie en life sciences zullen volgen. Uiteindelijk zijn alle partijen gebaat bij werknemers die tot op latere leeftijd gezond naar lijf en leden hun werk kunnen blijven doen.

 

Syndicatie